Byg din bilforsikring med forbedrede tilvalg

Hos os kan du sammensætte din bilforsikring, så den passer til dig og din bil – både dækning, kørselsforbrug og selvrisici kan skræddersyes med forskellige tilvalgsmuligheder. F.eks. parkeringsskadedækning, friskadedækning og udvidet glasdækning.

Vi forsikrer din bil til en god pris, uanset om du ejer eller leaser – og du kan altid ændre i din forsikringsløsning, hvis du får nye behov. Det giver fleksibilitet til hverdagen.

Hvad dækker vores bilforsikring?

Du kan sammensætte forsikringen med forskellige tilvalg. Start med at vælge, om du vil nøjes med en ansvarsforsikring eller om du vil have kaskodækning med.

Dækninger

Ansvar

Kasko

Skader på personer eller deres ting

Dækker:

 • Skader som du eller andre forvolder med din bil på andre personer, deres ting og andre køretøjer.
 • Dit erstatningsansvar for skader på passagerer i din bil.
Skader på personer eller deres ting

Dækker:

 • Skader som du eller andre forvolder med din bil på andre personer, deres ting og andre køretøjer.
 • Dit erstatningsansvar for skader på passagerer i din bil.
Skader på din bil samt tyveri

Dækker:

 • Skader på din bil, f.eks. ved trafikuheld, brand eller tyveri. Hvis bilnøglerne bliver stjålet, dækkes nødvendige udgifter til omkodning/udskiftning af bilens låse ud fra selskabets vurdering.
 • Gratis reparation af stenslag i forruden. Hvis et rudeskift er nødvendigt, vil du blive opkrævet din selvrisiko.
 • Reparation eller hjemtransport ved uheld i udlandet. Varetages af SOS-International.
 • Retshjælp, så du kan få dækket omkostninger til advokat, hvis en uenighed skal afklares ved retten.
Skader på din bil samt tyveri

Dækker:

 • Skader på din bil, f.eks. ved trafikuheld, brand eller tyveri. Hvis bilnøglerne bliver stjålet, dækkes nødvendige udgifter til omkodning/udskiftning af bilens låse ud fra selskabets vurdering.
 • Gratis reparation af stenslag i forruden. Hvis et rudeskift er nødvendigt, vil du blive opkrævet din selvrisiko.
 • Reparation eller hjemtransport ved uheld i udlandet. Varetages af SOS-International.
 • Retshjælp, så du kan få dækket omkostninger til advokat, hvis en uenighed skal afklares ved retten.

Tilvalg

Førerplads

Førerpladsdækning dækker personskade på bilens fører, når skaden skyldes et eneuheld sket under kørsel med den forsikrede bil.

Erstatningen opgøres efter de gældende regler, satser og summer i Erstatningsansvarsloven. Der kan bl.a. udbetales erstatning for:

 • Tabt arbejdsfortjeneste.
 • Varigt mén fra 5%.
 • Svie og smerte.
 • Erhvervsevnetab fra 15%.
Førerplads

Førerpladsdækning dækker personskade på bilens fører, når skaden skyldes et eneuheld sket under kørsel med den forsikrede bil.

Erstatningen opgøres efter de gældende regler, satser og summer i Erstatningsansvarsloven. Der kan bl.a. udbetales erstatning for:

 • Tabt arbejdsfortjeneste.
 • Varigt mén fra 5%.
 • Svie og smerte.
 • Erhvervsevnetab fra 15%.
Autohjælp

Autohjælp sikrer dig vejhjælp i Danmark og 25 km syd for den dansk/tyske grænse samt transitruten E65 mellem Malmø og Ystad ved:

 • Driftsstop og uheld hvis bilen ikke længere kan køre.
 • Hvis din bil ikke kan starte, er punkteret, eller løbet tør for brændstof/strøm.
 • Udgifter til videretransport af bilens passagerer til et fælles bestemmelsessted, hvis du som fører kommer til skade og derfor ikke kan fortsætte kørslen i Danmark.

Se mere om autohjælp her.

Autohjælp

Autohjælp sikrer dig vejhjælp i Danmark og 25 km syd for den dansk/tyske grænse samt transitruten E65 mellem Malmø og Ystad ved:

 • Driftsstop og uheld hvis bilen ikke længere kan køre.
 • Hvis din bil ikke kan starte, er punkteret, eller løbet tør for brændstof/strøm.
 • Udgifter til videretransport af bilens passagerer til et fælles bestemmelsessted, hvis du som fører kommer til skade og derfor ikke kan fortsætte kørslen i Danmark.

Se mere om autohjælp her.

Parkeringsskade

Parkeringsskadedækning dækker visse skadetyper op til 15.000 kr. uden opkrævning af selvrisiko. Det gælder følgende typer af skader:

 • Påkørsel af din bil, når den har været lovligt parkeret.
 • Skade påført din bil med indkøbsvogn.
 • Slag fra bildør i forbindelse med ind- og udstigning.
Parkeringsskade

Parkeringsskadedækning dækker visse skadetyper op til 15.000 kr. uden opkrævning af selvrisiko. Det gælder følgende typer af skader:

 • Påkørsel af din bil, når den har været lovligt parkeret.
 • Skade påført din bil med indkøbsvogn.
 • Slag fra bildør i forbindelse med ind- og udstigning.
Udvidet glas

Med udvidet glasdækning kan du få dækket skader på bilens spejlglas, lygteglas, ruder og sol- eller panoramatag uden opkrævning af selvrisiko. Ved udskiftning af forruden, er der en selvrisiko på 1.000 kr.

Udvidet glas

Med udvidet glasdækning kan du få dækket skader på bilens spejlglas, lygteglas, ruder og sol- eller panoramatag uden opkrævning af selvrisiko. Ved udskiftning af forruden, er der en selvrisiko på 1.000 kr.

Friskade

Friskadedækning dækker visse skadetyper uden opkrævning af selvrisiko. F.eks. ved:

 • Skader som følge af brand, eksplosion, og lynnedslag.
 • Skader som følge af tyveri, tyveriforsøg og røveri.
 • Tyveri af én eller begge nummerplader.
 • Skader som følge af hærværk (ingen krav om seriehærværk).
 • Skader efter nedstyrtende genstande på din bil.
 • Skader efter påkørsel af dyr.
 • Skader forvoldt af mus, mår eller rotter i motorrum eller interiør.
 • Skader, som er sket i selvbetjent vaskehal, når vaskeinstruktion for vaskehallen er overholdt.
 • Tyveri af bilnøgler, hvor selskabet vurderer, at der er risiko for tyveri af bilen, dækkes nødvendige udgifter til omkodning eller udskiftning af bilens låse.
Friskade

Friskadedækning dækker visse skadetyper uden opkrævning af selvrisiko. F.eks. ved:

 • Skader som følge af brand, eksplosion, og lynnedslag.
 • Skader som følge af tyveri, tyveriforsøg og røveri.
 • Tyveri af én eller begge nummerplader.
 • Skader som følge af hærværk (ingen krav om seriehærværk).
 • Skader efter nedstyrtende genstande på din bil.
 • Skader efter påkørsel af dyr.
 • Skader forvoldt af mus, mår eller rotter i motorrum eller interiør.
 • Skader, som er sket i selvbetjent vaskehal, når vaskeinstruktion for vaskehallen er overholdt.
 • Tyveri af bilnøgler, hvor selskabet vurderer, at der er risiko for tyveri af bilen, dækkes nødvendige udgifter til omkodning eller udskiftning af bilens låse.
El- og hybrid

El- og hybriddækningen er for dig, der enten ejer eller leaser en el- eller hybridbil. Den dækker visse skadetyper uden opkrævning af selvrisiko. F.eks.:

 • Skade på el- og hybridbilens batteri som følge af kortslutning eller anden pludselig årsag i de første 8 år fra første indregistreringsdato.
 • Ved brand eller tyveri af bilens typegodkendte ladekabler og adaptere.

Dækningen kan desuden hjælpe, hvis du ejer/lejer en ladeboks, som går i stykker og erstattes af en anden forsikring, hvor du efterfølgende bliver mødt af et selvrisikokrav. Du har mulighed for at få godtgjort op til 10.000 kr., hvis ladestanderen f.eks. erstattes på din husforsikring.

El- og hybrid

El- og hybriddækningen er for dig, der enten ejer eller leaser en el- eller hybridbil. Den dækker visse skadetyper uden opkrævning af selvrisiko. F.eks.:

 • Skade på el- og hybridbilens batteri som følge af kortslutning eller anden pludselig årsag i de første 8 år fra første indregistreringsdato.
 • Ved brand eller tyveri af bilens typegodkendte ladekabler og adaptere.

Dækningen kan desuden hjælpe, hvis du ejer/lejer en ladeboks, som går i stykker og erstattes af en anden forsikring, hvor du efterfølgende bliver mødt af et selvrisikokrav. Du har mulighed for at få godtgjort op til 10.000 kr., hvis ladestanderen f.eks. erstattes på din husforsikring.

Leasing

Leasingdækningen er for dig, der leaser din bil. Dækningen består af en afleveringsforsikring og en dækning for refusion af førstegangsydelsen. Selvrisikoen vil fremgå af policen.

 • Særligt for afleveringsforsikring
  • Hvis der ved aflevering af leasingbil konstateres småskader, som skal udbedres, kan du få dækket småskader op til 5.000 kr. og max sammenlagte skader op til 30.000 kr. inkl. moms før modregning af din selvrisiko. Du betaler kun én selvrisiko uanset antal småskader.
  • Hvis en skade ikke kan udbedres for maksimalt 5.000 kr. inkl. moms, vil den blive behandlet under din kaskodækning med den valgte selvrisiko for kaskodækningen.
 • Særligt for refusion af førstegangsydelse
  • Hvis leasingbilen bliver stjålet og ikke genfindes inden for 28 dage, eller hvis bilen totalskades, sikrer dækningen en tilbagebetaling af din valgte forsikringssum for førstegangsydelsen.
  • Dækningen nedskrives årligt og ophører ved udgangen af det 3. år.
  • Forsikringssummen for førstegangsydelsen kan tilpasses dit behov, så du får en skræddersyet løsning.
Leasing

Leasingdækningen er for dig, der leaser din bil. Dækningen består af en afleveringsforsikring og en dækning for refusion af førstegangsydelsen. Selvrisikoen vil fremgå af policen.

 • Særligt for afleveringsforsikring
  • Hvis der ved aflevering af leasingbil konstateres småskader, som skal udbedres, kan du få dækket småskader op til 5.000 kr. og max sammenlagte skader op til 30.000 kr. inkl. moms før modregning af din selvrisiko. Du betaler kun én selvrisiko uanset antal småskader.
  • Hvis en skade ikke kan udbedres for maksimalt 5.000 kr. inkl. moms, vil den blive behandlet under din kaskodækning med den valgte selvrisiko for kaskodækningen.
 • Særligt for refusion af førstegangsydelse
  • Hvis leasingbilen bliver stjålet og ikke genfindes inden for 28 dage, eller hvis bilen totalskades, sikrer dækningen en tilbagebetaling af din valgte forsikringssum for førstegangsydelsen.
  • Dækningen nedskrives årligt og ophører ved udgangen af det 3. år.
  • Forsikringssummen for førstegangsydelsen kan tilpasses dit behov, så du får en skræddersyet løsning.

Dækninger

Skader på personer eller deres ting

Dækker:

 • Skader som du eller andre forvolder med din bil på andre personer, deres ting og andre køretøjer.
 • Dit erstatningsansvar for skader på passagerer i din bil.
Skader på personer eller deres ting

Dækker:

 • Skader som du eller andre forvolder med din bil på andre personer, deres ting og andre køretøjer.
 • Dit erstatningsansvar for skader på passagerer i din bil.
Skader på din bil samt tyveri

Dækker:

 • Skader på din bil, f.eks. ved trafikuheld, brand eller tyveri. Hvis bilnøglerne bliver stjålet, dækkes nødvendige udgifter til omkodning/udskiftning af bilens låse ud fra selskabets vurdering.
 • Gratis reparation af stenslag i forruden. Hvis et rudeskift er nødvendigt, vil du blive opkrævet din selvrisiko.
 • Reparation eller hjemtransport ved uheld i udlandet. Varetages af SOS-International.
 • Retshjælp, så du kan få dækket omkostninger til advokat, hvis en uenighed skal afklares ved retten.
Skader på din bil samt tyveri

Dækker:

 • Skader på din bil, f.eks. ved trafikuheld, brand eller tyveri. Hvis bilnøglerne bliver stjålet, dækkes nødvendige udgifter til omkodning/udskiftning af bilens låse ud fra selskabets vurdering.
 • Gratis reparation af stenslag i forruden. Hvis et rudeskift er nødvendigt, vil du blive opkrævet din selvrisiko.
 • Reparation eller hjemtransport ved uheld i udlandet. Varetages af SOS-International.
 • Retshjælp, så du kan få dækket omkostninger til advokat, hvis en uenighed skal afklares ved retten.

Tilvalg

Førerplads

Førerpladsdækning dækker personskade på bilens fører, når skaden skyldes et eneuheld sket under kørsel med den forsikrede bil.

Erstatningen opgøres efter de gældende regler, satser og summer i Erstatningsansvarsloven. Der kan bl.a. udbetales erstatning for:

 • Tabt arbejdsfortjeneste.
 • Varigt mén fra 5%.
 • Svie og smerte.
 • Erhvervsevnetab fra 15%.
Førerplads

Førerpladsdækning dækker personskade på bilens fører, når skaden skyldes et eneuheld sket under kørsel med den forsikrede bil.

Erstatningen opgøres efter de gældende regler, satser og summer i Erstatningsansvarsloven. Der kan bl.a. udbetales erstatning for:

 • Tabt arbejdsfortjeneste.
 • Varigt mén fra 5%.
 • Svie og smerte.
 • Erhvervsevnetab fra 15%.
Autohjælp

Autohjælp sikrer dig vejhjælp i Danmark og 25 km syd for den dansk/tyske grænse samt transitruten E65 mellem Malmø og Ystad ved:

 • Driftsstop og uheld hvis bilen ikke længere kan køre.
 • Hvis din bil ikke kan starte, er punkteret, eller løbet tør for brændstof/strøm.
 • Udgifter til videretransport af bilens passagerer til et fælles bestemmelsessted, hvis du som fører kommer til skade og derfor ikke kan fortsætte kørslen i Danmark.

Se mere om autohjælp her.

Autohjælp

Autohjælp sikrer dig vejhjælp i Danmark og 25 km syd for den dansk/tyske grænse samt transitruten E65 mellem Malmø og Ystad ved:

 • Driftsstop og uheld hvis bilen ikke længere kan køre.
 • Hvis din bil ikke kan starte, er punkteret, eller løbet tør for brændstof/strøm.
 • Udgifter til videretransport af bilens passagerer til et fælles bestemmelsessted, hvis du som fører kommer til skade og derfor ikke kan fortsætte kørslen i Danmark.

Se mere om autohjælp her.

Parkeringsskade

Parkeringsskadedækning dækker visse skadetyper op til 15.000 kr. uden opkrævning af selvrisiko. Det gælder følgende typer af skader:

 • Påkørsel af din bil, når den har været lovligt parkeret.
 • Skade påført din bil med indkøbsvogn.
 • Slag fra bildør i forbindelse med ind- og udstigning.
Parkeringsskade

Parkeringsskadedækning dækker visse skadetyper op til 15.000 kr. uden opkrævning af selvrisiko. Det gælder følgende typer af skader:

 • Påkørsel af din bil, når den har været lovligt parkeret.
 • Skade påført din bil med indkøbsvogn.
 • Slag fra bildør i forbindelse med ind- og udstigning.
Udvidet glas

Med udvidet glasdækning kan du få dækket skader på bilens spejlglas, lygteglas, ruder og sol- eller panoramatag uden opkrævning af selvrisiko. Ved udskiftning af forruden, er der en selvrisiko på 1.000 kr.

Udvidet glas

Med udvidet glasdækning kan du få dækket skader på bilens spejlglas, lygteglas, ruder og sol- eller panoramatag uden opkrævning af selvrisiko. Ved udskiftning af forruden, er der en selvrisiko på 1.000 kr.

Friskade

Friskadedækning dækker visse skadetyper uden opkrævning af selvrisiko. F.eks. ved:

 • Skader som følge af brand, eksplosion, og lynnedslag.
 • Skader som følge af tyveri, tyveriforsøg og røveri.
 • Tyveri af én eller begge nummerplader.
 • Skader som følge af hærværk (ingen krav om seriehærværk).
 • Skader efter nedstyrtende genstande på din bil.
 • Skader efter påkørsel af dyr.
 • Skader forvoldt af mus, mår eller rotter i motorrum eller interiør.
 • Skader, som er sket i selvbetjent vaskehal, når vaskeinstruktion for vaskehallen er overholdt.
 • Tyveri af bilnøgler, hvor selskabet vurderer, at der er risiko for tyveri af bilen, dækkes nødvendige udgifter til omkodning eller udskiftning af bilens låse.
Friskade

Friskadedækning dækker visse skadetyper uden opkrævning af selvrisiko. F.eks. ved:

 • Skader som følge af brand, eksplosion, og lynnedslag.
 • Skader som følge af tyveri, tyveriforsøg og røveri.
 • Tyveri af én eller begge nummerplader.
 • Skader som følge af hærværk (ingen krav om seriehærværk).
 • Skader efter nedstyrtende genstande på din bil.
 • Skader efter påkørsel af dyr.
 • Skader forvoldt af mus, mår eller rotter i motorrum eller interiør.
 • Skader, som er sket i selvbetjent vaskehal, når vaskeinstruktion for vaskehallen er overholdt.
 • Tyveri af bilnøgler, hvor selskabet vurderer, at der er risiko for tyveri af bilen, dækkes nødvendige udgifter til omkodning eller udskiftning af bilens låse.
El- og hybrid

El- og hybriddækningen er for dig, der enten ejer eller leaser en el- eller hybridbil. Den dækker visse skadetyper uden opkrævning af selvrisiko. F.eks.:

 • Skade på el- og hybridbilens batteri som følge af kortslutning eller anden pludselig årsag i de første 8 år fra første indregistreringsdato.
 • Ved brand eller tyveri af bilens typegodkendte ladekabler og adaptere.

Dækningen kan desuden hjælpe, hvis du ejer/lejer en ladeboks, som går i stykker og erstattes af en anden forsikring, hvor du efterfølgende bliver mødt af et selvrisikokrav. Du har mulighed for at få godtgjort op til 10.000 kr., hvis ladestanderen f.eks. erstattes på din husforsikring.

El- og hybrid

El- og hybriddækningen er for dig, der enten ejer eller leaser en el- eller hybridbil. Den dækker visse skadetyper uden opkrævning af selvrisiko. F.eks.:

 • Skade på el- og hybridbilens batteri som følge af kortslutning eller anden pludselig årsag i de første 8 år fra første indregistreringsdato.
 • Ved brand eller tyveri af bilens typegodkendte ladekabler og adaptere.

Dækningen kan desuden hjælpe, hvis du ejer/lejer en ladeboks, som går i stykker og erstattes af en anden forsikring, hvor du efterfølgende bliver mødt af et selvrisikokrav. Du har mulighed for at få godtgjort op til 10.000 kr., hvis ladestanderen f.eks. erstattes på din husforsikring.

Leasing

Leasingdækningen er for dig, der leaser din bil. Dækningen består af en afleveringsforsikring og en dækning for refusion af førstegangsydelsen. Selvrisikoen vil fremgå af policen.

 • Særligt for afleveringsforsikring
  • Hvis der ved aflevering af leasingbil konstateres småskader, som skal udbedres, kan du få dækket småskader op til 5.000 kr. og max sammenlagte skader op til 30.000 kr. inkl. moms før modregning af din selvrisiko. Du betaler kun én selvrisiko uanset antal småskader.
  • Hvis en skade ikke kan udbedres for maksimalt 5.000 kr. inkl. moms, vil den blive behandlet under din kaskodækning med den valgte selvrisiko for kaskodækningen.
 • Særligt for refusion af førstegangsydelse
  • Hvis leasingbilen bliver stjålet og ikke genfindes inden for 28 dage, eller hvis bilen totalskades, sikrer dækningen en tilbagebetaling af din valgte forsikringssum for førstegangsydelsen.
  • Dækningen nedskrives årligt og ophører ved udgangen af det 3. år.
  • Forsikringssummen for førstegangsydelsen kan tilpasses dit behov, så du får en skræddersyet løsning.
Leasing

Leasingdækningen er for dig, der leaser din bil. Dækningen består af en afleveringsforsikring og en dækning for refusion af førstegangsydelsen. Selvrisikoen vil fremgå af policen.

 • Særligt for afleveringsforsikring
  • Hvis der ved aflevering af leasingbil konstateres småskader, som skal udbedres, kan du få dækket småskader op til 5.000 kr. og max sammenlagte skader op til 30.000 kr. inkl. moms før modregning af din selvrisiko. Du betaler kun én selvrisiko uanset antal småskader.
  • Hvis en skade ikke kan udbedres for maksimalt 5.000 kr. inkl. moms, vil den blive behandlet under din kaskodækning med den valgte selvrisiko for kaskodækningen.
 • Særligt for refusion af førstegangsydelse
  • Hvis leasingbilen bliver stjålet og ikke genfindes inden for 28 dage, eller hvis bilen totalskades, sikrer dækningen en tilbagebetaling af din valgte forsikringssum for førstegangsydelsen.
  • Dækningen nedskrives årligt og ophører ved udgangen af det 3. år.
  • Forsikringssummen for førstegangsydelsen kan tilpasses dit behov, så du får en skræddersyet løsning.

Fordele

Bilforsikring med fordele

Med vores bilforsikring er du godt kørende – byg forsikringen med dækninger efter behov. Se et udpluk af dine kundefordele her.

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar om bilforsikring

Få et samlet overblik over spørgsmål og svar relateret til bilforsikringen.

Det er lovpligtigt at have en ansvarsforsikring til din bil. Ansvarsforsikringen dækker din erstatningspligt i Danmark og i udlandet, hvis du med din bil kommer til at skade andre personer, deres bil eller ting. Ansvarsforsikringen dækker desuden passagerer i bilen ved uheld. Hvis du som fører af bilen vil være dækket ved eneuheld, skal du tilvælge en førerpladsdækning. Læs mere om ansvarsforsikring.

Hvis du ikke har tegnet en ansvarsforsikring til din bil, kan du udover at få en bøde, også risikere at hæfte for et større beløb ved uheld. Siden den 1. januar 2019 risikerer du derudover dagsgebyr på 250 kr. pr. dag for den periode, som din bil er uforsikret.

Hvis du vil være dækket for skader på din egen bil ved uheld, skal du tilvælge en kaskodækning. En kaskodækning kan f.eks. være en god idé at tegne, hvis du har en nyere eller dyrere bil.

Når du tegner en bilforsikring hos Forsia Forsikring, er den altid inkluderet en lovpligtig ansvarsforsikring. Ansvarsforsikringen dækker i tilfælde af, at du med din bil kommer til at gøre skade på andre personer, deres bil eller ting.

Derudover kan du passe ekstra godt på din bil ved at tilvælge kaskodækning og forskellige tilvalgsdækninger som f.eks. autohjælp og udvidet glasskade. På den måde bliver din bilforsikring sammensat efter dine behov.

Kaskodækning er et tilvalg til din bilforsikring. Med kaskodækning dækkes skader der sker på din bil. Den dækker f.eks. tyveri, hærværk og skader på bilen såsom påkørsel, brand, tyveri m.v. Selvrisikoens størrelse kan du være med til at bestemme, når du tegner forsikringen.

Det er ikke lovpligtigt at have en kaskodækning. Hvis du har lånt penge til bilen igennem en bank eller finansieringsselskab, vil det ofte være et krav, at du har en kaskodækning til din bil.

Derudover dækker kaskodækningen redning og vejhjælp ved kørsel i udlandet og retshjælp ved private tvister i forbindelse med din bil. Læs mere.

Med en friskadedækning til din bilforsikring, vil du i forskellige skadesituationer ikke skulle betale selvrisiko. Så er du endnu bedre dækket. Se her eksempler på, hvilke skadesituationer det kan være:

 • Skader som følge af brand, eksplosion, og lynnedslag.
 • Skader som følge af tyveri, tyveriforsøg og røveri.
 • Tyveri af én eller begge nummerplader.
 • Skader som følge af hærværk (ingen krav om seriehærværk).
 • Skader efter nedstyrtende genstande på din bil.
 • Skader efter påkørsel af dyr.
 • Skader forvoldt af mus, mår eller rotter i bilens motorrum eller interiør.
 • Skader, som er sket i selvbetjent vaskehal, når vaskeinstruktion for vaskehallen er overholdt.
 • Tyveri af bilnøgler, hvor selskabet vurderer, at der er risiko for tyveri af bilen, dækkes nødvendige udgifter til omkodning eller udskiftning af bilens låse.

Ja, du får 15% i rabat på dine samlede privatforsikringer, når du kombinerer indboforsikring med 2 af følgende forsikringer:

Ja, bilforsikringen hos Forsia Forsikring dækker både elbil, hybrid og plugin-hybrid biler udover almindelige diesel- og benzindrevne biler.

Du har som minimum brug for den lovpligtige ansvarsforsikring, men du bør overveje, om du vil supplere din bilforsikring med en kaskodækning. Med en kaskodækning er du dækket for skader på både bil og batteri ved trafikuheld, skader på ladekabler, ved hærværk, tyveri eller anden pludselig skade, som ikke skyldes slitage, kortslutning eller mekaniske fejl.

Det er lovpligtigt, at bilen er ansvarsforsikret, så hvis du har solgt din bil, vil vi få direkte besked fra Motorregistret om. De vil give os besked om, at bilen enten er omregistreret til en ny ejer eller helt er afmeldt, og så kan vi afmelde din forsikring.

Hvis du har et tilgodehavende, vil det blive tilbagebetalt. Du behøver derfor ikke selv gøre noget ved salg af din bil.

Hvis du tegner bilforsikring med kaskodækning er redning og vejhjælp i udlandet inkluderet.

Derudover kan du tilvælge autohjælp i Danmark. Det vil fremgå af din police, om du har tilvalgt disse.

Om du skal medbringe rødt og grønt kort afhænger af, hvilket land du skal køre i.

 • Det grønne kort er bevis for, at din bil er ansvarsforsikret.
 • Det røde kort er dit bevis for, at bilen er kaskoforsikret. Download Rødt kort-appen, så du er sikret hurtig hjælp, hvis uheldet sker. Du kan f.eks. tilkalde vejhjælp med præcis GPS-lokation. Download app’en her.

Du kan læse mere om rødt og grønt kort, og i hvilke lande du skal medbringe det grønne kort.

Prisen på en bilforsikring afhænger blandt andet af din alder, din bil (bilmærke, årgang, motorstørrelse m.m.), antal skader du tidligere har haft og hvor i landet du bor. Det har også betydning, hvor stor selvrisiko og hvor meget dækning du ønsker til din bil i form af de forskellige tilvalgsdækninger. Derfor kan det ofte betale sig at kigge på mere end selve prisen.

Forsia Forsikring tilbyder gode forsikringsløsninger både til de unge og de erfarne. Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp, kan du kontakte os på tlf. 98 98 98 98.

Din valgte selvrisiko indeksreguleres ikke årligt, så du kender dine omkostninger, hvis du får en skade.

Når skaden sker, så husk at få modpartens navn og registreringsnummer – tag evt. billeder af stedet og skaden – og noter navn og telefon på evt. vidner.

Herefter skal du anmelde din skade på Min side.

Som kunde hos os kan du altid finde et overblik over dine forsikringer og dækninger på Min side.

Sådan gør du:

 1. Log på Min side.
 2. Gå ind på ’Forsikringer’ i venstre side.
 3. Klik på den forsikring, som du vil læse om.
 4. Herefter kommer du ind på forsikringssiden, hvor du kan se dine dækninger. Der er et ‘flueben’ ud for de dækninger, du har valgt og et ‘plus’ ud for dem, som du endnu ikke har tilvalgt.
 5. Klik på hver enkelt dækning for at læse mere om, hvad dækningen indeholder.

Hvis du har spørgsmål eller vil ændre i dine dækninger kan du altid kontakte os på tlf. 98 98 98 98.

Hvis du har fået et stenslag eller glasskade i forruden på din bil, kan du få repareret eller skiftet ruden hos enten Dansk Bilglas eller Carglass, som vi samarbejder med.

Du bestemmer selv, om du vil forbi et af deres værksteder, eller om de skal komme ud til dig. Det er fleksibelt, hurtigt og nemt for dig.

Hvis du har kaskodækning, kan du få stenslaget gratis repareret. Med udvidet glasdækning kan du få dækket skader på bilens spejlglas, lygteglas, ruder og sol- eller panoramatag uden opkrævning af selvrisiko. Ved udskiftning af forruden, er der en selvrisiko på 1.000 kr. Læs mere her.

Du kan få et overblik over betaling, afgifter og gebyrer her.

Tilbud

Få et tilbud på bilforsikring

Udfyld formularen så kontakter vi dig.

Hos Forsia Forsikring passer vi godt på dine oplysninger. Se hvordan vi bruger dine oplysninger her.

Elbil

Forsikring til dig med en elbil

Hvis du ejer eller leaser en elbil (eller hybrid- eller plug-in hybridbil), har du brug for en god bilforsikring. Vi tilbyder en el-og hybriddækning, som du kan tilvælge når du har en kaskodækning.

Med el- og hybriddækning er du dækket ved visse skadetyper uden, at der opkræves selvrisiko. F.eks.:

 • Skade på el- og hybridbilens batteri som følge af kortslutning eller anden pludselig årsag i de første 8 år fra første indregistreringsdato.
 • Ved brand eller tyveri af bilens typegodkendte ladekabler og adaptere.
Se elbilsforsikring

Har du fået en
glasskade på din bil?

Har du fået en glasskade og har du en kaskodækning på din bil, behøver du ikke anmelde skaden til os. Du kan anmelde skaden direkte hos en af vores samarbejdspartnere, evt. Dansk Bilglas eller Carglass, der samtidig ordner alt papirarbejdet for os.

Få hjælp døgnet rundt i udlandet

Hvis du har tegnet kaskodækning på din bilforsikring, kan du få hjælp af SOS International døgnet rundt i Europa på tlf. +45 70 10 50 52.

Du kan også hente Rødt Kort-appen her og få hurtig vejhjælp i Europa.

Hent appen

Bliv klogere på bilforsikring

Er det lovpligtigt at tegne en bilforsikring?

Det er lovpligtigt at have en ansvarsforsikring til din bil. Ansvarsforsikringen dækker din erstatningspligt i Danmark og i udlandet, hvis du med din bil kommer til at skade andre personer, deres bil eller ting. Ansvarsforsikringen dækker desuden passagerer i bilen ved uheld. Hvis du som fører af bilen vil være dækket ved eneuheld, skal du tilvælge en førerpladsdækning.

Hvis du ikke har tegnet en ansvarsforsikring til din bil, kan du udover at få en bøde, også risikere at hæfte for et større beløb ved uheld. Siden den 1. januar 2019 risikerer du derudover dagsgebyr på 250 kr. pr. dag for den periode, som din bil er uforsikret.

Hvis du vil være dækket for skader på din egen bil ved uheld, skal du tilvælge en kaskodækning. En kaskodækning kan f.eks. være en god idé at tegne, hvis du har en nyere eller dyrere bil.

Hvad er forskellen på ansvar og kasko?

Ansvarsforsikringen dækker dit erstatningsansvar, hvis du med dit køretøj kommer til at gøre skade på andre personer eller deres ting. Hvis du har forvoldt personskade, dækker ansvarsforsikringen omkostninger i forbindelse med personens behandling mv. Det samme gælder, hvis du har gjort skade på andre personers ting, f.eks. ramt et hus eller cykel med din bil.

Kaskodækning dækker pludselige skader på din bil, f.eks. tyveri, brand og hærværk på bilens faste udstyr. Kaskodækningen dækker reparation eller ved totalskade dækker den en erstatning til tilsvarende bil af samme mærke, model, alder, kilometerstand og vedligeholdelse, som den totalskadede eller stjålne bil.

Hvad er en friskadedækning?

Med en friskadedækning, vil du i forskellige skadesituationer ikke skulle betale selvrisiko. Så er du endnu bedre dækket.

Hvad gør jeg, hvis jeg sælger min bil?

Den nye ejer skal omregistrere bilen. Når det er sket, får vi besked fra SKAT og motorregistret, hvorefter vi annullerer din forsikring.

Husk at tegne en ansvarsforsikring

Det er lovpligtigt at have en ansvarsforsikring på din bil, så du er dækket for de skader, du forvolder på andre eller andres ting. Hvis ikke du tegner en ansvarsforsikring, kan du risikere at få dagsgebyr. 

Læs mere

Bilforsikring

Skadeforebyggelse til dit køretøj

Få et tilbud

Få et tilbud på dine forsikringer

Udfyld formularen, så ringer vi til dig.

Anvendes på Mobil "Få et Tilbud" pop-up menu

"*" indikerer påkrævede felter

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.