Bygningsforsikring til din ejendom

Hvis du bor på en hobbyejendom eller nedlagt landbrug, har du brug for en bygningsforsikring. Den dækker, hvis din ejendom får skader efter brand, lynnedslag m.m.

Fleksible tilvalgsdækninger efter behov

Du kan tilvælge forskellige dækninger, så forsikrigen sammensættes efter dine behov. Du kan f.eks. tilvælge svamp- og insektskade, som dækker i tilfælde af angreb af træødelæggende svampe- eller insekter – eller anden bygningsskadedækning, som kan dække ved storm- eller skybrudsskader. 

Hurtig skadebehandling og hjælp døgnet rundt

Ved en akutopstået skade kan du kontakte vores taksator døgnet rundt på tlf. 98 98 98 98. Du kan også anmelde din skade på Min side. Hos os får du hurtig skadebehandling og frit reparatørvalg i Danmark, så din skade hurtigt kan udbredes.

Hvad dækker vores bygningsforsikring?

Sammensæt din bygningsforsikring, som du ønsker med tilvalg, der giver mening for dig.

Dækninger

Bygning og brandskader

Dækker skader, der opstår som følge af brand, lynnedslag, eksplosion og elskader på faste elinstallationer og hårde hvidevarer.

Dækker følgeskader fra brandskader f.eks. vandskade efter slukningsarbejde m.m.

Forsikringen dækker din ejendom, dvs. dit hus samt evt. andre bygninger der findes på grunden (og som er nævnt i din police). Derudover også drivhuse (ekskl. glas), flagstænger, nedgravede svømmebassiner mv.

Bygning og brandskader

Dækker skader, der opstår som følge af brand, lynnedslag, eksplosion og elskader på faste elinstallationer og hårde hvidevarer.

Dækker følgeskader fra brandskader f.eks. vandskade efter slukningsarbejde m.m.

Forsikringen dækker din ejendom, dvs. dit hus samt evt. andre bygninger der findes på grunden (og som er nævnt i din police). Derudover også drivhuse (ekskl. glas), flagstænger, nedgravede svømmebassiner mv.

Tilvalg

Anden bygningsskade

Så er du dækket for skader som følge af tyveri, hærværk, storm, sky- og tøbrud, frostsprængninger af rør og røranlæg og andre pludselige skader.

Indeholder også en ansvarsdækning, hvis du som husejer (eller bruger af ejendommen) bliver erstatningsansvarlig for skader på andre og deres ting.

Derudover får du en retshjælpsdækning, der dækker udgifter til advokat i forbindelse med private retstvister. 

Anden bygningsskade

Så er du dækket for skader som følge af tyveri, hærværk, storm, sky- og tøbrud, frostsprængninger af rør og røranlæg og andre pludselige skader.

Indeholder også en ansvarsdækning, hvis du som husejer (eller bruger af ejendommen) bliver erstatningsansvarlig for skader på andre og deres ting.

Derudover får du en retshjælpsdækning, der dækker udgifter til advokat i forbindelse med private retstvister. 

Svamp- og insektskade

Svamp- og insektskade dækker ejendommens skader efter angreb af træødelæggende svampe- eller insekter, hvor træet er nedbrudt eller har nedsat bæreevne.

Svamp- og insektskade

Svamp- og insektskade dækker ejendommens skader efter angreb af træødelæggende svampe- eller insekter, hvor træet er nedbrudt eller har nedsat bæreevne.

Rådskade

Rådskade dækker de skjulte bygningsdele, som du ikke har haft mulighed for at vedligeholde.

Rådskade

Rådskade dækker de skjulte bygningsdele, som du ikke har haft mulighed for at vedligeholde.

Rørskade

Rørskade dækker reparation og udgifter til sporing af utætheder i skjulte vand-, varme-, gas-, olie- og afløbsrør samt el- og varmekabler i bygningen.

Rørskade

Rørskade dækker reparation og udgifter til sporing af utætheder i skjulte vand-, varme-, gas-, olie- og afløbsrør samt el- og varmekabler i bygningen.

Stikledning

Stikledningsdækning dækker skader på udvendige ledninger i jorden til vand-, varme-, gas-, olie- og afløbsrør samt el- og varmekabler, som du har pligt til at vedligeholde, og som forbinder bygningen til hovedledningen i vejen.

Stikledning

Stikledningsdækning dækker skader på udvendige ledninger i jorden til vand-, varme-, gas-, olie- og afløbsrør samt el- og varmekabler, som du har pligt til at vedligeholde, og som forbinder bygningen til hovedledningen i vejen.

Udvidet bygningsskade

Udvidet bygningsdækning dækker fygesne, hærværk og påkørsel af haveanlæg, skader forvoldt af skadedyr (rotter, mus og mår), mekaniske funktionsfejl i de faste elektriske installationer og byggematerialer til ombygning.

Dækningen omfatter også kosmetiske forskelle, hvor du får dækket 60% af udgifterne til udbedring af kosmetiske forskelle på f.eks. badeværelsesgulv ved en dækningsberettiget rørskade.

Udvidet bygningsskade

Udvidet bygningsdækning dækker fygesne, hærværk og påkørsel af haveanlæg, skader forvoldt af skadedyr (rotter, mus og mår), mekaniske funktionsfejl i de faste elektriske installationer og byggematerialer til ombygning.

Dækningen omfatter også kosmetiske forskelle, hvor du får dækket 60% af udgifterne til udbedring af kosmetiske forskelle på f.eks. badeværelsesgulv ved en dækningsberettiget rørskade.

Udvidet rådskade

Udvidet rådskade dækker på vinduer og døre, udestuer og vinterhaver, beklædninger på beboelsesbygninger samt bærende konstruktioner i garager, carporte og udhuse.

Udvidet rådskade

Udvidet rådskade dækker på vinduer og døre, udestuer og vinterhaver, beklædninger på beboelsesbygninger samt bærende konstruktioner i garager, carporte og udhuse.

Udvidet vandskade

Udvidet vandskade dækker, hvis vand trænger ind i huset som følge af andet end sky- eller tøbrud, f.eks. opstigning af grundvand- eller kloakvand i kælder. Udvidet vandskade dækker derudover vandskade eller fygesne fra lofter og vandtab i forbindelse med en dækningsberettiget skade på rør- og stikledningsdækningen.

 
Udvidet vandskade

Udvidet vandskade dækker, hvis vand trænger ind i huset som følge af andet end sky- eller tøbrud, f.eks. opstigning af grundvand- eller kloakvand i kælder. Udvidet vandskade dækker derudover vandskade eller fygesne fra lofter og vandtab i forbindelse med en dækningsberettiget skade på rør- og stikledningsdækningen.

 

Dækninger

Bygning og brandskader

Dækker skader, der opstår som følge af brand, lynnedslag, eksplosion og elskader på faste elinstallationer og hårde hvidevarer.

Dækker følgeskader fra brandskader f.eks. vandskade efter slukningsarbejde m.m.

Forsikringen dækker din ejendom, dvs. dit hus samt evt. andre bygninger der findes på grunden (og som er nævnt i din police). Derudover også drivhuse (ekskl. glas), flagstænger, nedgravede svømmebassiner mv.

Bygning og brandskader

Dækker skader, der opstår som følge af brand, lynnedslag, eksplosion og elskader på faste elinstallationer og hårde hvidevarer.

Dækker følgeskader fra brandskader f.eks. vandskade efter slukningsarbejde m.m.

Forsikringen dækker din ejendom, dvs. dit hus samt evt. andre bygninger der findes på grunden (og som er nævnt i din police). Derudover også drivhuse (ekskl. glas), flagstænger, nedgravede svømmebassiner mv.

Tilvalg

Anden bygningsskade

Så er du dækket for skader som følge af tyveri, hærværk, storm, sky- og tøbrud, frostsprængninger af rør og røranlæg og andre pludselige skader.

Indeholder også en ansvarsdækning, hvis du som husejer (eller bruger af ejendommen) bliver erstatningsansvarlig for skader på andre og deres ting.

Derudover får du en retshjælpsdækning, der dækker udgifter til advokat i forbindelse med private retstvister. 

Anden bygningsskade

Så er du dækket for skader som følge af tyveri, hærværk, storm, sky- og tøbrud, frostsprængninger af rør og røranlæg og andre pludselige skader.

Indeholder også en ansvarsdækning, hvis du som husejer (eller bruger af ejendommen) bliver erstatningsansvarlig for skader på andre og deres ting.

Derudover får du en retshjælpsdækning, der dækker udgifter til advokat i forbindelse med private retstvister. 

Svamp- og insektskade

Svamp- og insektskade dækker ejendommens skader efter angreb af træødelæggende svampe- eller insekter, hvor træet er nedbrudt eller har nedsat bæreevne.

Svamp- og insektskade

Svamp- og insektskade dækker ejendommens skader efter angreb af træødelæggende svampe- eller insekter, hvor træet er nedbrudt eller har nedsat bæreevne.

Rådskade

Rådskade dækker de skjulte bygningsdele, som du ikke har haft mulighed for at vedligeholde.

Rådskade

Rådskade dækker de skjulte bygningsdele, som du ikke har haft mulighed for at vedligeholde.

Rørskade

Rørskade dækker reparation og udgifter til sporing af utætheder i skjulte vand-, varme-, gas-, olie- og afløbsrør samt el- og varmekabler i bygningen.

Rørskade

Rørskade dækker reparation og udgifter til sporing af utætheder i skjulte vand-, varme-, gas-, olie- og afløbsrør samt el- og varmekabler i bygningen.

Stikledning

Stikledningsdækning dækker skader på udvendige ledninger i jorden til vand-, varme-, gas-, olie- og afløbsrør samt el- og varmekabler, som du har pligt til at vedligeholde, og som forbinder bygningen til hovedledningen i vejen.

Stikledning

Stikledningsdækning dækker skader på udvendige ledninger i jorden til vand-, varme-, gas-, olie- og afløbsrør samt el- og varmekabler, som du har pligt til at vedligeholde, og som forbinder bygningen til hovedledningen i vejen.

Udvidet bygningsskade

Udvidet bygningsdækning dækker fygesne, hærværk og påkørsel af haveanlæg, skader forvoldt af skadedyr (rotter, mus og mår), mekaniske funktionsfejl i de faste elektriske installationer og byggematerialer til ombygning.

Dækningen omfatter også kosmetiske forskelle, hvor du får dækket 60% af udgifterne til udbedring af kosmetiske forskelle på f.eks. badeværelsesgulv ved en dækningsberettiget rørskade.

Udvidet bygningsskade

Udvidet bygningsdækning dækker fygesne, hærværk og påkørsel af haveanlæg, skader forvoldt af skadedyr (rotter, mus og mår), mekaniske funktionsfejl i de faste elektriske installationer og byggematerialer til ombygning.

Dækningen omfatter også kosmetiske forskelle, hvor du får dækket 60% af udgifterne til udbedring af kosmetiske forskelle på f.eks. badeværelsesgulv ved en dækningsberettiget rørskade.

Udvidet rådskade

Udvidet rådskade dækker på vinduer og døre, udestuer og vinterhaver, beklædninger på beboelsesbygninger samt bærende konstruktioner i garager, carporte og udhuse.

Udvidet rådskade

Udvidet rådskade dækker på vinduer og døre, udestuer og vinterhaver, beklædninger på beboelsesbygninger samt bærende konstruktioner i garager, carporte og udhuse.

Udvidet vandskade

Udvidet vandskade dækker, hvis vand trænger ind i huset som følge af andet end sky- eller tøbrud, f.eks. opstigning af grundvand- eller kloakvand i kælder. Udvidet vandskade dækker derudover vandskade eller fygesne fra lofter og vandtab i forbindelse med en dækningsberettiget skade på rør- og stikledningsdækningen.

 
Udvidet vandskade

Udvidet vandskade dækker, hvis vand trænger ind i huset som følge af andet end sky- eller tøbrud, f.eks. opstigning af grundvand- eller kloakvand i kælder. Udvidet vandskade dækker derudover vandskade eller fygesne fra lofter og vandtab i forbindelse med en dækningsberettiget skade på rør- og stikledningsdækningen.

 

Fordele

Bygningsforsikring med gode fordele

Tryghed i din hverdag med vores bygningsforsikring – vi har samlet et overblik over nogle af vores kundefordele.

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar om bygningsforsikring

Få et godt overblik over spørgsmål og svar, der relaterer sig til bygningsforsikringen.

En bygningsforsikring skaber tryghed og sikkerhed til din ejendom, for den er god at have, hvis skaden sker. Med en bygningsforsikring er din ejendom dækket i tilfælde af f.eks. brand og brandskade.

Du kan sammensætte forsikringsdækningen med forskellige tilvalgsmuligheder, så den passer til dig og din husstands behov. Det giver tryghed til hverdagen.

Det er ikke lovpligtigt at have en bygningsforsikring til sin ejendom, men hvis du har lån i huset, skal du som minimum have en brandforsikring. Med en branddækning i bygningsforsikringen er pengeinstituttet sikret sine penge. Det er også en fordel for dig at tegne en bygningsforsikring, fordi du ellers kan risikere at stå uden hjem med en gæld til banken, hvis det brænder ned.

De forskellige tilvalgsdækninger til bygningsforsikringen er frivillige for dig at tegne, men det giver en ekstra sikkerhed at tilvælge yderligere forsikringsdækninger i tilfælde af skader.

Det betyder, at du er sikret mod endnu mere. Det er individuelt, hvad man ønsker, at forsikrer sig imod. Derfor har du mulighed for at tilvælge dækninger efter dine behov.

Hvis du f.eks. tilvælger udvidet bygningsdækning, vil du bl.a. være dækket ved skader forvoldt af skadedyr (rotter, mus og mår), mv.

Hvis du f.eks. tilvælger udvidet vandskade, vil du være dækket, hvis vand trænger ind i huset som følge af andet end sky- og tøbrud (f.eks. opstigning af grundvand- eller kloakvand i kælder).

Du kan se flere tilvalgsmuligheder ovenfor.

Du kan få dit solcelleanlæg dækket, hvis du har oplyst om det. Dvs. det skal fremgå af din police.

Du kan desværre ikke få en samlerabat med bygningsforsikringen.

Du får 15% i rabat på dine samlede privatforsikringer, når du kombinerer indboforsikring med 2 af følgende forsikringer:

Bygningsforsikringen dækker din ejendom, dvs. dit hus samt evt. andre bygninger der findes på grunden, hvis disse er nævnt i policen. Derudover også drivhuse (ekskl. glas), flagstænger, nedgravede svømmebassiner mv.

Vi tilbyder desværre ikke en ejerskifteforsikring. Derfor anbefaler vi, at du spørger din ejendomsmægler, når du køber eller sælger en ejendom.

Det er ret nemt at skifte til Forsia Forsikring, fordi vi klarer næsten det hele for dig. Der er 3 trin:

  1. Vi gennemgår dine forsikringsbehov sammen – via telefon, møde eller mail.
  2. Du får et forsikringstilbud, som du accepterer.
  3. Vi opsiger dine gamle aftaler – og tilmelder dig betalingsservice, hvis du ønsker det.

Du kan kontakte os på tlf. 98 98 98 98.

Prisen på en bygningsforsikring afhænger af flere forskellige faktorer, f.eks. af, om du vil have tilvalgsdækninger såsom rørskade- eller rådskadedækning.

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp, kan du kontakte os på tlf. 98 98 98 98.

Har du fået en skade på din ejendom mv. kan du anmelde skaden på Min side.

Hvis du har haft indbrud og fået en skade på din ejendom som følge heraf, skal du anmelde skaden på Min side. Husk også at anmelde skaden til politiet.

Som kunde hos os kan du altid finde et overblik over dine forsikringer og dækninger på Min side.

Sådan gør du:

  1. Log på Min side.
  2. Gå ind på ’Forsikringer’ i venstre side.
  3. Klik på den forsikring, som du vil læse om.
  4. Herefter kommer du ind på forsikringssiden, hvor du kan se dine dækninger. Der er et ‘flueben’ ud for de dækninger, du har valgt og et ‘plus’ ud for dem, som du endnu ikke har tilvalgt.
  5. Klik på hver enkelt dækning for at læse mere om, hvad dækningen indeholder.

Hvis du har spørgsmål eller vil ændre i dine dækninger kan du altid kontakte os på tlf. 98 98 98 98.

Du kan få et overblik over betaling, afgifter og gebyrer her.

Tilbud

Få et tilbud på bygningsforsikring

Udfyld formularen så ringer vi til dig.

Hos Forsia Forsikring passer vi godt på dine oplysninger. Se hvordan vi bruger dine oplysninger her.

Bliv klogere på bygningsforsikring

Hvad er en bygningsforsikring?

En bygningsforsikring skaber tryghed og sikkerhed til din ejendom, for den er god at have, hvis skaden sker. Med en bygningsforsikring er din ejendom dækket i tilfælde af f.eks. brand og brandskade.

Du kan sammensætte forsikringsdækningen med forskellige tilvalgsmuligheder, så den passer til dig og din husstands behov. Det giver tryghed til hverdagen.

Er det lovpligt at have en bygningsforsikring?

Det er ikke lovpligtigt at have en bygningsforsikring til sin ejendom, men hvis du har lån i huset, skal du som minimum have en brandforsikring. Med en branddækning i bygningsforsikringen er pengeinstituttet sikret sine penge. Det er også en fordel for dig at tegne en bygningsforsikring, fordi du ellers kan risikere at stå uden hjem med en gæld til banken, hvis det brænder ned.

De forskellige tilvalgsdækninger til bygningsforsikringen er frivillige for dig at tegne, men det giver en ekstra sikkerhed at tilvælge yderligere forsikringsdækninger i tilfælde af skader.

Hvad betyder “udvidet dækning”?

Det betyder, at du er sikret mod endnu mere. Det er individuelt, hvad man ønsker, at forsikrer sig imod. Derfor har du mulighed for at tilvælge dækninger efter dine behov.

Hvis du f.eks. tilvælger udvidet bygningsdækning, vil du bl.a. være dækket ved skader forvoldt af skadedyr (rotter, mus og mår), mv.

Hvis du f.eks. tilvælger udvidet vandskade, vil du være dækket, hvis vand trænger ind i huset som følge af andet end sky- og tøbrud (f.eks. opstigning af grundvand- eller kloakvand i kælder).

Bygningsforsikring

Bliv klogere på din skadesforebyggelse

Få et tilbud

Få et tilbud på dine forsikringer

Udfyld formularen, så ringer vi til dig.

Anvendes på Mobil "Få et Tilbud" pop-up menu

"*" indikerer påkrævede felter

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.