Forsikring til dit hus og hjem

Dit hus danner rammerne om dit liv. Derfor skal du have en ordentlig husforsikring, så du kan få hjælp i tilfælde af en skade. Det giver tryghed i hverdagen, for husforsikringen dækker, hvis dit hus får skader efter brand, lynnedslag, kortslutning m.m. I modsætning til indboforsikring, der dækker indboet i dit hus, dækker en husforsikring selve huset.

Tilvælg dækninger efter behov

Du kan tilvælge forskellige dækninger, så husforsikringen bliver tilpasset dine behov. Du kan f.eks. tilvælge udvidet rådskade eller anden bygningsskadedækning, som dækker i tilfælde af stormskader og skader ved skybrud samt andre pludselige skader. Tilvalgsmulighederne er fleksible, så du kan sammensætte din husforsikring, som det passer dig bedst.

Hurtig skadebehandling og hjælp døgnet rundt

Ved en akutopstået skade kan du kontakte vores taksator døgnet rundt på tlf. 98 98 98 98. Du kan også anmelde din skade på Min side. Hos os får du hurtig skadebehandling og frit reparatørvalg i Danmark, så din skade hurtigt kan udbredes.

Hvad dækker vores husforsikring?

Sammensæt din husforsikring med tilvalg, der giver mening for dig.

Dækninger

Bygning og brandskader

Dækker skader, der opstår som følge af brand, lynnedslag, eksplosion og kortslutning i husets faste installationer og hårde hvidevarer.

Dækker følgeskader fra brandskader f.eks. vandskade efter slukningsarbejde m.m.

Forsikringen dækker din ejendom, dvs. dit hus samt evt. andre bygninger, der findes på grunden (og som er nævnt i din police). Derudover også drivhuse (ekskl. glas), flagstænger, nedgravede svømmebassiner mv.

Bygning og brandskader

Dækker skader, der opstår som følge af brand, lynnedslag, eksplosion og kortslutning i husets faste installationer og hårde hvidevarer.

Dækker følgeskader fra brandskader f.eks. vandskade efter slukningsarbejde m.m.

Forsikringen dækker din ejendom, dvs. dit hus samt evt. andre bygninger, der findes på grunden (og som er nævnt i din police). Derudover også drivhuse (ekskl. glas), flagstænger, nedgravede svømmebassiner mv.

Tilvalg

Anden bygningsskade

Så er du dækket for skader som følge af tyveri, hærværk, storm, sky- og tøbrud, frostsprængninger af rør og røranlæg og andre pludselige skader.

Indeholder også en ansvarsdækning, hvis du som husejer (eller bruger af ejendommen) bliver erstatningsansvarlig for skader på andre og deres ting.

Derudover får du en retshjælpsdækning, der dækker udgifter til advokat i forbindelse med private retstvister. 

Anden bygningsskade

Så er du dækket for skader som følge af tyveri, hærværk, storm, sky- og tøbrud, frostsprængninger af rør og røranlæg og andre pludselige skader.

Indeholder også en ansvarsdækning, hvis du som husejer (eller bruger af ejendommen) bliver erstatningsansvarlig for skader på andre og deres ting.

Derudover får du en retshjælpsdækning, der dækker udgifter til advokat i forbindelse med private retstvister. 

Svamp- og insektskade

Svamp- og insektskade dækker husets skader efter angreb af træødelæggende svampe- eller insekter, hvor træet er nedbrudt eller har nedsat bæreevne.

Svamp- og insektskade

Svamp- og insektskade dækker husets skader efter angreb af træødelæggende svampe- eller insekter, hvor træet er nedbrudt eller har nedsat bæreevne.

Rådskade

Rådskade dækker de skjulte bygningsdele, som du ikke har haft mulighed for at vedligeholde.

Rådskade

Rådskade dækker de skjulte bygningsdele, som du ikke har haft mulighed for at vedligeholde.

Rørskade

Rørskade dækker reparation og udgifter til sporing af utætheder i skjulte vand-, varme-, gas-, olie- og afløbsrør samt el- og varmekabler i bygningen.

Rørskade

Rørskade dækker reparation og udgifter til sporing af utætheder i skjulte vand-, varme-, gas-, olie- og afløbsrør samt el- og varmekabler i bygningen.

Stikledning

Stikledningsdækning dækker skader på udvendige ledninger i jorden til vand-, varme-, gas-, olie- og afløbsrør samt el- og varmekabler, som du har pligt til at vedligeholde, og som forbinder bygningen til hovedledningen i vejen.

Stikledning

Stikledningsdækning dækker skader på udvendige ledninger i jorden til vand-, varme-, gas-, olie- og afløbsrør samt el- og varmekabler, som du har pligt til at vedligeholde, og som forbinder bygningen til hovedledningen i vejen.

Udvidet husskade

Udvidet husdækning dækker tyveri, hærværk og påkørsel af haveanlæg, skader forvoldt af skadedyr (rotter, mus og mår), mekaniske funktionsfejl i de faste elektriske installationer og byggematerialer til ombygning.

Dækningen omfatter også kosmetiske forskelle, hvor du får dækket 60% af udgifterne til udbedring af kosmetiske forskelle på f.eks. badeværelsesgulv ved en dækningsberettiget rørskade.

Udvidet husskade

Udvidet husdækning dækker tyveri, hærværk og påkørsel af haveanlæg, skader forvoldt af skadedyr (rotter, mus og mår), mekaniske funktionsfejl i de faste elektriske installationer og byggematerialer til ombygning.

Dækningen omfatter også kosmetiske forskelle, hvor du får dækket 60% af udgifterne til udbedring af kosmetiske forskelle på f.eks. badeværelsesgulv ved en dækningsberettiget rørskade.

Udvidet rådskade

Udvidet rådskade dækker på vinduer og døre, udestuer og vinterhaver, beklædninger på beboelsesbygninger samt bærende konstruktioner i garager, carporte og udhuse.

Udvidet rådskade

Udvidet rådskade dækker på vinduer og døre, udestuer og vinterhaver, beklædninger på beboelsesbygninger samt bærende konstruktioner i garager, carporte og udhuse.

Udvidet vandskade

Udvidet vandskade dækker, hvis vand trænger ind i huset som følge af andet end sky- eller tøbrud, f.eks. opstigning af grundvand- eller kloakvand i kælder. Udvidet vandskade dækker derudover vandskade eller fygesne fra lofter og vandtab i forbindelse med en dækningsberettiget skade på rør- og stikledningsdækningen.

Udvidet vandskade

Udvidet vandskade dækker, hvis vand trænger ind i huset som følge af andet end sky- eller tøbrud, f.eks. opstigning af grundvand- eller kloakvand i kælder. Udvidet vandskade dækker derudover vandskade eller fygesne fra lofter og vandtab i forbindelse med en dækningsberettiget skade på rør- og stikledningsdækningen.

Dækninger

Bygning og brandskader

Dækker skader, der opstår som følge af brand, lynnedslag, eksplosion og kortslutning i husets faste installationer og hårde hvidevarer.

Dækker følgeskader fra brandskader f.eks. vandskade efter slukningsarbejde m.m.

Forsikringen dækker din ejendom, dvs. dit hus samt evt. andre bygninger, der findes på grunden (og som er nævnt i din police). Derudover også drivhuse (ekskl. glas), flagstænger, nedgravede svømmebassiner mv.

Bygning og brandskader

Dækker skader, der opstår som følge af brand, lynnedslag, eksplosion og kortslutning i husets faste installationer og hårde hvidevarer.

Dækker følgeskader fra brandskader f.eks. vandskade efter slukningsarbejde m.m.

Forsikringen dækker din ejendom, dvs. dit hus samt evt. andre bygninger, der findes på grunden (og som er nævnt i din police). Derudover også drivhuse (ekskl. glas), flagstænger, nedgravede svømmebassiner mv.

Tilvalg

Anden bygningsskade

Så er du dækket for skader som følge af tyveri, hærværk, storm, sky- og tøbrud, frostsprængninger af rør og røranlæg og andre pludselige skader.

Indeholder også en ansvarsdækning, hvis du som husejer (eller bruger af ejendommen) bliver erstatningsansvarlig for skader på andre og deres ting.

Derudover får du en retshjælpsdækning, der dækker udgifter til advokat i forbindelse med private retstvister. 

Anden bygningsskade

Så er du dækket for skader som følge af tyveri, hærværk, storm, sky- og tøbrud, frostsprængninger af rør og røranlæg og andre pludselige skader.

Indeholder også en ansvarsdækning, hvis du som husejer (eller bruger af ejendommen) bliver erstatningsansvarlig for skader på andre og deres ting.

Derudover får du en retshjælpsdækning, der dækker udgifter til advokat i forbindelse med private retstvister. 

Svamp- og insektskade

Svamp- og insektskade dækker husets skader efter angreb af træødelæggende svampe- eller insekter, hvor træet er nedbrudt eller har nedsat bæreevne.

Svamp- og insektskade

Svamp- og insektskade dækker husets skader efter angreb af træødelæggende svampe- eller insekter, hvor træet er nedbrudt eller har nedsat bæreevne.

Rådskade

Rådskade dækker de skjulte bygningsdele, som du ikke har haft mulighed for at vedligeholde.

Rådskade

Rådskade dækker de skjulte bygningsdele, som du ikke har haft mulighed for at vedligeholde.

Rørskade

Rørskade dækker reparation og udgifter til sporing af utætheder i skjulte vand-, varme-, gas-, olie- og afløbsrør samt el- og varmekabler i bygningen.

Rørskade

Rørskade dækker reparation og udgifter til sporing af utætheder i skjulte vand-, varme-, gas-, olie- og afløbsrør samt el- og varmekabler i bygningen.

Stikledning

Stikledningsdækning dækker skader på udvendige ledninger i jorden til vand-, varme-, gas-, olie- og afløbsrør samt el- og varmekabler, som du har pligt til at vedligeholde, og som forbinder bygningen til hovedledningen i vejen.

Stikledning

Stikledningsdækning dækker skader på udvendige ledninger i jorden til vand-, varme-, gas-, olie- og afløbsrør samt el- og varmekabler, som du har pligt til at vedligeholde, og som forbinder bygningen til hovedledningen i vejen.

Udvidet husskade

Udvidet husdækning dækker tyveri, hærværk og påkørsel af haveanlæg, skader forvoldt af skadedyr (rotter, mus og mår), mekaniske funktionsfejl i de faste elektriske installationer og byggematerialer til ombygning.

Dækningen omfatter også kosmetiske forskelle, hvor du får dækket 60% af udgifterne til udbedring af kosmetiske forskelle på f.eks. badeværelsesgulv ved en dækningsberettiget rørskade.

Udvidet husskade

Udvidet husdækning dækker tyveri, hærværk og påkørsel af haveanlæg, skader forvoldt af skadedyr (rotter, mus og mår), mekaniske funktionsfejl i de faste elektriske installationer og byggematerialer til ombygning.

Dækningen omfatter også kosmetiske forskelle, hvor du får dækket 60% af udgifterne til udbedring af kosmetiske forskelle på f.eks. badeværelsesgulv ved en dækningsberettiget rørskade.

Udvidet rådskade

Udvidet rådskade dækker på vinduer og døre, udestuer og vinterhaver, beklædninger på beboelsesbygninger samt bærende konstruktioner i garager, carporte og udhuse.

Udvidet rådskade

Udvidet rådskade dækker på vinduer og døre, udestuer og vinterhaver, beklædninger på beboelsesbygninger samt bærende konstruktioner i garager, carporte og udhuse.

Udvidet vandskade

Udvidet vandskade dækker, hvis vand trænger ind i huset som følge af andet end sky- eller tøbrud, f.eks. opstigning af grundvand- eller kloakvand i kælder. Udvidet vandskade dækker derudover vandskade eller fygesne fra lofter og vandtab i forbindelse med en dækningsberettiget skade på rør- og stikledningsdækningen.

Udvidet vandskade

Udvidet vandskade dækker, hvis vand trænger ind i huset som følge af andet end sky- eller tøbrud, f.eks. opstigning af grundvand- eller kloakvand i kælder. Udvidet vandskade dækker derudover vandskade eller fygesne fra lofter og vandtab i forbindelse med en dækningsberettiget skade på rør- og stikledningsdækningen.

Fordele

Husforsikring med gode fordele og tilvalg

Med vores husforsikring kan du trygt leve din hverdag, som du vil – vi har samlet et overblik over nogle af vores kundefordele.

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar om husforsikring

Få et overblik over spørgsmål og svar, der relaterer sig til husforsikringen.

En husforsikring skaber tryghed og sikkerhed i dit hjem – for den er god at have, hvis skaden sker. Med en husforsikring er dit hus dækket i tilfælde af f.eks. brand.

Du kan sammensætte forsikringsdækningen med forskellige tilvalgsmuligheder, så den passer til dig og din husstands behov. Det giver tryghed i hverdagen.

Det er ikke lovpligtigt at have en husforsikring til sit hus, men hvis du har lån i huset, skal du som minimum have en brandforsikring. Med en branddækning i husforsikringen er pengeinstituttet sikret sine penge. Det er også en fordel for dig at tegne en husforsikring, fordi du ellers kan risikere at stå uden hjem med en gæld til banken, hvis det brænder ned.

De forskellige tilvalgsdækninger til husforsikringen er frivillige for dig at tegne, men det giver en ekstra sikkerhed at tilvælge yderligere forsikringsdækninger i tilfælde af skader.

Det betyder, at du er sikret i endnu flere tilfælde. Det er individuelt, hvad man ønsker, at forsikrer sig imod. Derfor får du nogle tilvalgsmuligheder, som du selv bestemmer, om du vil have med.

Hvis du f.eks. tilvælger udvidet husdækning, vil du bl.a. være dækket ved skader forvoldt af skadedyr (rotter, mus og mår), mv.

Hvis du f.eks. tilvælger udvidet vandskade, vil du være dækket, hvis der vand trænger ind i dit hus pga. andet end sky- og tøbrud (f.eks. opstigning af grundvand- eller kloakvand i kælder).

Du kan se alle tilvalgsmulighederne ovenfor her på siden.

Du kan få dit solcelleanlæg dækket, hvis du har oplyst om det. Dvs. det skal fremgå af din police.

Ja, du får 15% i rabat på dine samlede privatforsikringer, når du kombinerer indboforsikring med 2 af følgende forsikringer:

Du skal informere os, hvis du har solgt dit hus. Men den nye ejer skal overtage husets brandforsikring. Derfor kan vi først annullere din husforsikring, når den nye ejers forsikringsselskab har sendt os en opsigelse.

Prisen på en husforsikring afhænger af flere forskellige faktorer, f.eks. af, om du vil have tilvalgsdækninger såsom rørskade- eller rådskadedækning.

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp, kan du kontakte os på tlf. 98 98 98 98.

Har uheldet været ude og har du fået en skade på dit hus mv. kan du anmelde skaden på Min side.

Hvis du har haft indbrud og fået en skade på din bolig som følge heraf, skal du anmelde skaden på Min side. Husk også at anmelde skaden til politiet.

Vi tilbyder desværre ikke en ejerskifteforsikring. Derfor anbefaler vi, at du spørger din ejendomsmægler, når du køber eller sælger en ejendom.

Som kunde hos os kan du altid finde et overblik over dine forsikringer og dækninger på Min side.

Sådan gør du:

  1. Log på Min side.
  2. Gå ind på ’Forsikringer’ i venstre side.
  3. Klik på den forsikring, som du vil læse om.
  4. Herefter kommer du ind på forsikringssiden, hvor du kan se dine dækninger. Der er et ‘flueben’ ud for de dækninger, du har valgt og et ‘plus’ ud for dem, som du endnu ikke har tilvalgt.
  5. Klik på hver enkelt dækning for at læse mere om, hvad dækningen indeholder.

Hvis du har spørgsmål eller vil ændre i dine dækninger kan du altid kontakte os på tlf. 98 98 98 98.

Du kan få et overblik over betaling, afgifter og gebyrer her.

Tilbud

Få et tilbud på husforsikring

Udfyld formularen så ringer vi til dig.

Hos Forsia Forsikring passer vi godt på dine oplysninger. Se hvordan vi bruger dine oplysninger her.

Bliv klogere på husforsikring

Hvad er en husforsikring?

En husforsikring skaber tryghed og sikkerhed i dit hjem – for den er god at have, hvis skaden sker. Med en husforsikring er dit hus dækket i tilfælde af f.eks. brand.

Du kan sammensætte forsikringsdækningen med forskellige tilvalgsmuligheder, så den passer til dig og din husstands behov. Det giver tryghed i hverdagen.

Er det lovpligtigt at have en husforsikring?

Det er ikke lovpligtigt at have en husforsikring til sit hus, men hvis du har lån i huset, skal du som minimum have en brandforsikring. Med en branddækning i husforsikringen er pengeinstituttet sikret sine penge. Det er også en fordel for dig at tegne en husforsikring, fordi du ellers kan risikere at stå uden hjem med en gæld til banken, hvis det brænder ned.

De forskellige tilvalgsdækninger til husforsikringen er frivillige for dig at tegne, men det giver en ekstra sikkerhed at tilvælge yderligere forsikringsdækninger i tilfælde af skader.

Hvad betyder “udvidet dækning”?

Det betyder, at du er sikret i endnu flere tilfælde. Det er individuelt, hvad man ønsker, at forsikrer sig imod. Derfor får du nogle tilvalgsmuligheder, som du selv bestemmer, om du vil have med.

Hvis du f.eks. tilvælger udvidet husdækning, vil du bl.a. være dækket ved skader forvoldt af skadedyr (rotter, mus og mår), mv.

Hvis du f.eks. tilvælger udvidet vandskade, vil du være dækket, hvis der vand trænger ind i dit hus pga. andet end sky- og tøbrud (f.eks. opstigning af grundvand- eller kloakvand i kælder).

Du kan se alle tilvalgsmulighederne ovenfor.

Kan jeg 15% i samlerabat med en husforsikring?

Du får 15% i rabat på dine samlede privatforsikringer, når du kombinerer indboforsikringen med 2 af følgende forsikringer:

Husforsikring

Bliv klogere på din skadesforebyggelse

Få et tilbud

Få et tilbud på dine forsikringer

Udfyld formularen, så ringer vi til dig.

Anvendes på Mobil "Få et Tilbud" pop-up menu

"*" indikerer påkrævede felter

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.