Forsikring af dit sommerhus

Dit sommerhus er et frirum – og derfor er det vigtigt at tegne en god sommerhusforsikring. Hos os kan du tegne en sommerhusforsikring, som bl.a. dækker ved brand, lynnedslag, eksplosion eller kortslutning i sommerhuset samtidig med, at du kan tilvælge forskellige dækninger.

Tilvælg dækninger efter behov

Du kan tilvælge ekstra dækninger, så sommerhusforsikringen bliver tilpasset dine behov. Hvis du f.eks. udlejer sommerhuset, kan du overveje at tegne en lejerskadedækning, som bl.a. dækker ved skader forårsaget af lejere og ved tyveri begået af lejere. Slip for bekymringer ved at tilvælge indbodækning, så indboet i sommerhuset er dækket. Du kan også tilvælge dækningen anden bygningsskadedækning for at få dækket skader ved skybrud mv. Tilvalgsmulighederne er fleksible, så du kan sammensætte din sommerhusforsikring, som det passer dig bedst.

Hvad dækker vores sommerhusforsikring?

Sammensæt din sommerhusforsikring, som du ønsker med tilvalg og dækninger, som passer til din hverdag.

Dækninger

Brand og brandskade

Forsikringen dækker skader, der opstår som følge af brand, lynnedslag, eksplosion og kortslutning i sommerhusets faste installationer og hårde hvidevarer. Dækker desuden følgeskader fra brandskader, f.eks. vandskade efter slukningsarbejde m.m.

Brand og brandskade

Forsikringen dækker skader, der opstår som følge af brand, lynnedslag, eksplosion og kortslutning i sommerhusets faste installationer og hårde hvidevarer. Dækker desuden følgeskader fra brandskader, f.eks. vandskade efter slukningsarbejde m.m.

Tilvalg

Anden bygningsskade

Dækker skader som følge af tyveri, hærværk, storm, sky- og tøbrud, frostsprængninger af rør og røranlæg, glas- og kummeskader og andre pludselige skader samt ansvarsdækning og retshjælpsdækning ved private tvister.

Anden bygningsskade

Dækker skader som følge af tyveri, hærværk, storm, sky- og tøbrud, frostsprængninger af rør og røranlæg, glas- og kummeskader og andre pludselige skader samt ansvarsdækning og retshjælpsdækning ved private tvister.

Svamp, insekt og væggelus

Dækker hvis dit sommerhus får skader efter angreb af træødelæggende svampe-, insekt- eller væggelus skade, hvor træet er nedbrudt eller har nedsat bæreevne.

Dækningen omfatter desuden bekæmpelse af væggelus angreb – udført af et autoriserede skadedyrsfirma, som er godkendt af Miljøstyrelsen til bekæmpelse af væggelus. Dækningen omfatter:

  • Dokumenteret tab af lejeindtægt i forbindelse med bekæmpelsen af væggelus angrebet i op til 30 dage. Omkostningerne er dækket jf. pkt. 1.7.2.

Med dækningen kan du få hjælp til bekæmpelse af skaden på forsikringsstedet samt dækket en eventuel mistet lejeindtægt grundet væggelus i op til 30 dage.

Svamp, insekt og væggelus

Dækker hvis dit sommerhus får skader efter angreb af træødelæggende svampe-, insekt- eller væggelus skade, hvor træet er nedbrudt eller har nedsat bæreevne.

Dækningen omfatter desuden bekæmpelse af væggelus angreb – udført af et autoriserede skadedyrsfirma, som er godkendt af Miljøstyrelsen til bekæmpelse af væggelus. Dækningen omfatter:

  • Dokumenteret tab af lejeindtægt i forbindelse med bekæmpelsen af væggelus angrebet i op til 30 dage. Omkostningerne er dækket jf. pkt. 1.7.2.

Med dækningen kan du få hjælp til bekæmpelse af skaden på forsikringsstedet samt dækket en eventuel mistet lejeindtægt grundet væggelus i op til 30 dage.

Rådskade

Dækker råd i skjult trækonstruktion, som har medført, at træet har mistet sin bæreevne. Vi dækker f.eks. strøer under trægulve og råd i tagkonstruktion, som du ikke har haft mulighed for at vedligeholde.

Rådskade

Dækker råd i skjult trækonstruktion, som har medført, at træet har mistet sin bæreevne. Vi dækker f.eks. strøer under trægulve og råd i tagkonstruktion, som du ikke har haft mulighed for at vedligeholde.

Rørskade

Dækker reparation og udgifter til sporing af utætheder i skjulte vand-, varme-, gas-, olie- og afløbsrør samt el- og varmekabler i bygningen.

Rørskade

Dækker reparation og udgifter til sporing af utætheder i skjulte vand-, varme-, gas-, olie- og afløbsrør samt el- og varmekabler i bygningen.

Stikledning

Dækker skader på udvendige ledninger i jorden til vand-, varme-, gas-, olie- og afløbsrør samt el- og varmekabler, som du har pligt til at vedligeholde, og som forbinder bygningen til hovedledningen i vejen.

Stikledning

Dækker skader på udvendige ledninger i jorden til vand-, varme-, gas-, olie- og afløbsrør samt el- og varmekabler, som du har pligt til at vedligeholde, og som forbinder bygningen til hovedledningen i vejen.

Indbo

Indbodækning dækker sommerhusets faste indbo i tilfælde af brand, el-skade, indbrud, simpelt tyveri, røveri, hærværk, udstrømning af væsker, stormskader samt køle- og dybfrostskader.

Robotplæneklipper betegnes som almindelig privat indbo og er omfattet af indbodækningen, selvom sommerhuset står ubeboet, dog alene i perioden 1. april til 31. oktober.

Du vælger selv indbosummen.

Indbo

Indbodækning dækker sommerhusets faste indbo i tilfælde af brand, el-skade, indbrud, simpelt tyveri, røveri, hærværk, udstrømning af væsker, stormskader samt køle- og dybfrostskader.

Robotplæneklipper betegnes som almindelig privat indbo og er omfattet af indbodækningen, selvom sommerhuset står ubeboet, dog alene i perioden 1. april til 31. oktober.

Du vælger selv indbosummen.

Lejerskade

Lejerskadedækning dækker pludselige skader, hærværk og tyveri på de forsikrede bygnings- og indbogenstande forvoldt af lejere eller lånere af sommerhuset.

Lejerskade

Lejerskadedækning dækker pludselige skader, hærværk og tyveri på de forsikrede bygnings- og indbogenstande forvoldt af lejere eller lånere af sommerhuset.

Udvidet vandskade

Dækker, hvis vand trænger ind i huset som følge af andet end sky- eller tøbrud, f.eks. opstigning af grundvand- eller kloakvand i kælder. Udvidet vandskade dækker derudover vandskade eller fygesne fra lofter og vandtab i forbindelse med en dækningsberettiget skade på rør- og stikledningsdækningen.

Udvidet vandskade

Dækker, hvis vand trænger ind i huset som følge af andet end sky- eller tøbrud, f.eks. opstigning af grundvand- eller kloakvand i kælder. Udvidet vandskade dækker derudover vandskade eller fygesne fra lofter og vandtab i forbindelse med en dækningsberettiget skade på rør- og stikledningsdækningen.

Dækninger

Brand og brandskade

Forsikringen dækker skader, der opstår som følge af brand, lynnedslag, eksplosion og kortslutning i sommerhusets faste installationer og hårde hvidevarer. Dækker desuden følgeskader fra brandskader, f.eks. vandskade efter slukningsarbejde m.m.

Brand og brandskade

Forsikringen dækker skader, der opstår som følge af brand, lynnedslag, eksplosion og kortslutning i sommerhusets faste installationer og hårde hvidevarer. Dækker desuden følgeskader fra brandskader, f.eks. vandskade efter slukningsarbejde m.m.

Tilvalg

Anden bygningsskade

Dækker skader som følge af tyveri, hærværk, storm, sky- og tøbrud, frostsprængninger af rør og røranlæg, glas- og kummeskader og andre pludselige skader samt ansvarsdækning og retshjælpsdækning ved private tvister.

Anden bygningsskade

Dækker skader som følge af tyveri, hærværk, storm, sky- og tøbrud, frostsprængninger af rør og røranlæg, glas- og kummeskader og andre pludselige skader samt ansvarsdækning og retshjælpsdækning ved private tvister.

Svamp, insekt og væggelus

Dækker hvis dit sommerhus får skader efter angreb af træødelæggende svampe-, insekt- eller væggelus skade, hvor træet er nedbrudt eller har nedsat bæreevne.

Dækningen omfatter desuden bekæmpelse af væggelus angreb – udført af et autoriserede skadedyrsfirma, som er godkendt af Miljøstyrelsen til bekæmpelse af væggelus. Dækningen omfatter:

  • Dokumenteret tab af lejeindtægt i forbindelse med bekæmpelsen af væggelus angrebet i op til 30 dage. Omkostningerne er dækket jf. pkt. 1.7.2.

Med dækningen kan du få hjælp til bekæmpelse af skaden på forsikringsstedet samt dækket en eventuel mistet lejeindtægt grundet væggelus i op til 30 dage.

Svamp, insekt og væggelus

Dækker hvis dit sommerhus får skader efter angreb af træødelæggende svampe-, insekt- eller væggelus skade, hvor træet er nedbrudt eller har nedsat bæreevne.

Dækningen omfatter desuden bekæmpelse af væggelus angreb – udført af et autoriserede skadedyrsfirma, som er godkendt af Miljøstyrelsen til bekæmpelse af væggelus. Dækningen omfatter:

  • Dokumenteret tab af lejeindtægt i forbindelse med bekæmpelsen af væggelus angrebet i op til 30 dage. Omkostningerne er dækket jf. pkt. 1.7.2.

Med dækningen kan du få hjælp til bekæmpelse af skaden på forsikringsstedet samt dækket en eventuel mistet lejeindtægt grundet væggelus i op til 30 dage.

Rådskade

Dækker råd i skjult trækonstruktion, som har medført, at træet har mistet sin bæreevne. Vi dækker f.eks. strøer under trægulve og råd i tagkonstruktion, som du ikke har haft mulighed for at vedligeholde.

Rådskade

Dækker råd i skjult trækonstruktion, som har medført, at træet har mistet sin bæreevne. Vi dækker f.eks. strøer under trægulve og råd i tagkonstruktion, som du ikke har haft mulighed for at vedligeholde.

Rørskade

Dækker reparation og udgifter til sporing af utætheder i skjulte vand-, varme-, gas-, olie- og afløbsrør samt el- og varmekabler i bygningen.

Rørskade

Dækker reparation og udgifter til sporing af utætheder i skjulte vand-, varme-, gas-, olie- og afløbsrør samt el- og varmekabler i bygningen.

Stikledning

Dækker skader på udvendige ledninger i jorden til vand-, varme-, gas-, olie- og afløbsrør samt el- og varmekabler, som du har pligt til at vedligeholde, og som forbinder bygningen til hovedledningen i vejen.

Stikledning

Dækker skader på udvendige ledninger i jorden til vand-, varme-, gas-, olie- og afløbsrør samt el- og varmekabler, som du har pligt til at vedligeholde, og som forbinder bygningen til hovedledningen i vejen.

Indbo

Indbodækning dækker sommerhusets faste indbo i tilfælde af brand, el-skade, indbrud, simpelt tyveri, røveri, hærværk, udstrømning af væsker, stormskader samt køle- og dybfrostskader.

Robotplæneklipper betegnes som almindelig privat indbo og er omfattet af indbodækningen, selvom sommerhuset står ubeboet, dog alene i perioden 1. april til 31. oktober.

Du vælger selv indbosummen.

Indbo

Indbodækning dækker sommerhusets faste indbo i tilfælde af brand, el-skade, indbrud, simpelt tyveri, røveri, hærværk, udstrømning af væsker, stormskader samt køle- og dybfrostskader.

Robotplæneklipper betegnes som almindelig privat indbo og er omfattet af indbodækningen, selvom sommerhuset står ubeboet, dog alene i perioden 1. april til 31. oktober.

Du vælger selv indbosummen.

Lejerskade

Lejerskadedækning dækker pludselige skader, hærværk og tyveri på de forsikrede bygnings- og indbogenstande forvoldt af lejere eller lånere af sommerhuset.

Lejerskade

Lejerskadedækning dækker pludselige skader, hærværk og tyveri på de forsikrede bygnings- og indbogenstande forvoldt af lejere eller lånere af sommerhuset.

Udvidet vandskade

Dækker, hvis vand trænger ind i huset som følge af andet end sky- eller tøbrud, f.eks. opstigning af grundvand- eller kloakvand i kælder. Udvidet vandskade dækker derudover vandskade eller fygesne fra lofter og vandtab i forbindelse med en dækningsberettiget skade på rør- og stikledningsdækningen.

Udvidet vandskade

Dækker, hvis vand trænger ind i huset som følge af andet end sky- eller tøbrud, f.eks. opstigning af grundvand- eller kloakvand i kælder. Udvidet vandskade dækker derudover vandskade eller fygesne fra lofter og vandtab i forbindelse med en dækningsberettiget skade på rør- og stikledningsdækningen.

Fordele

Sommerhusforsikring med gode fordele

Masser af tryghedsgaranti, når turen går i sommerhuset – tilvælg dækning efter behov. Se et overblik over nogle af vores kundefordele.

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar om sommerhusforsikring

Få et godt overblik over spørgsmål og svar, der relaterer sig til sommerhusforsikringen.

En sommerhusforsikring dækker skader på dit sommerhus. Forsikringen af dit sommerhus dækker f.eks. ved brand, lynnedslag, eksplosion eller kortslutning i sommerhuset. Som udgangspunkt dækker den ikke de ting eller indboet, som du har i sommerhuset, og den dækker heller ikke ved skader forårsaget af lejere. Dækning heraf kræver ekstra tilvalgsdækninger.

En sommerhusforsikring er en ekstra tryghed, særligt på de tider af året, hvor du ikke bruger dit sommerhus.

Det er ikke lovpligtigt at have en sommerhusforsikring til sit sommerhus, men hvis du har lån i sommerhuset, skal du som minimum have en brandforsikring.

Ja, du får 15% i rabat på dine samlede privatforsikringer, når du kombinerer indboforsikring med 2 af følgende forsikringer:

Indbo er det, som er dækket af din indbodækning og som befinder sig fast i sommerhuset. Det kan f.eks. være møbler, haveredskaber, cykler og køkkenudstyr.

Du kan få dit solcelleanlæg dækket, hvis du har oplyst om det. Dvs. det skal fremgå af din police.

Du skal informere os, hvis du har solgt dit sommerhus. Den nye ejer skal dog overtage sommerhusets brandforsikring. Derfor kan vi først annullere din sommerhusforsikring, når den nye ejers forsikringsselskab har sendt os en opsigelse.

Prisen på en sommerhusforsikring afhænger af flere forskellige faktorer, f.eks. af, om du vil have tilvalgsdækninger som lejerskadedækning og indbodækning.

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp, kan du kontakte os på tlf. 98 98 98 98.

Har uheldet været ude og har du fået en skade på dit sommerhus mv. kan du anmelde skaden på Min side.

Hvis du har haft indbrud og fået en skade på dit sommerhus som følge heraf, skal du anmelde skaden på Min side. Husk også at anmelde skaden til politiet.

Vi tilbyder desværre ikke en ejerskifteforsikring. Derfor anbefaler vi, at du spørger din ejendomsmægler, når du køber eller sælger en ejendom.

Som kunde hos os kan du altid finde et overblik over dine forsikringer og dækninger på Min side.

Sådan gør du:

  1. Log på Min side.
  2. Gå ind på ’Forsikringer’ i venstre side.
  3. Klik på den forsikring, som du vil læse om.
  4. Herefter kommer du ind på forsikringssiden, hvor du kan se dine dækninger. Der er et ‘flueben’ ud for de dækninger, du har valgt og et ‘plus’ ud for dem, som du endnu ikke har tilvalgt.
  5. Klik på hver enkelt dækning for at læse mere om, hvad dækningen indeholder.

Hvis du har spørgsmål eller vil ændre i dine dækninger kan du altid kontakte os på tlf. 98 98 98 98.

Du kan få et overblik over betaling, afgifter og gebyrer her.

Tilbud

Få et tilbud på sommerhusforsikring

Udfyld formularen så ringer vi til dig.

Hos Forsia Forsikring passer vi godt på dine oplysninger. Se hvordan vi bruger dine oplysninger her.

Bliv klogere på sommerhusforsikring

Hvad er en sommerhusforsikring?

En sommerhusforsikring dækker skader på dit sommerhus. Forsikringen af dit sommerhus dækker f.eks. ved brand, lynnedslag, eksplosion eller kortslutning i sommerhuset. Som udgangspunkt dækker den ikke de ting eller indboet, som du har i sommerhuset, og den dækker heller ikke ved skader forårsaget af lejere. Dækning heraf kræver ekstra tilvalgsdækninger.

En sommerhusforsikring er en ekstra tryghed, særligt på de tider af året, hvor du ikke bruger dit sommerhus.

Er sommerhusforsikringen lovpligtig?

Det er ikke lovpligtigt at have en sommerhusforsikring til sit sommerhus, men hvis du har lån i sommerhuset, skal du som minimum have en brandforsikring.

Hvad betegnes som indbo i et sommerhus?

Indbo er det, som er dækket af din indbodækning og som befinder sig fast i sommerhuset. Det kan f.eks. være møbler, haveredskaber, cykler og køkkenudstyr.

Kan jeg få 15% i samlerabat med en sommerhusforsikring?

Du får 15% i rabat på dine samlede privatforsikringer, når du kombinerer indboforsikringen med 2 af følgende forsikringer:

Skal sommerhusforsikringen opsiges ved salg af sommerhuset?

Du skal informere os, hvis du har solgt dit sommerhus. Den nye ejer skal dog overtage sommerhusets brandforsikring. Derfor kan vi først annullere din sommerhusforsikring, når den nye ejers forsikringsselskab har sendt os en opsigelse.

Sommerhusforsikring

Bliv klogere på din skadesforebyggelse

Få et tilbud

Få et tilbud på dine forsikringer

Udfyld formularen, så ringer vi til dig.

Anvendes på Mobil "Få et Tilbud" pop-up menu

"*" indikerer påkrævede felter

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.