En ulykkesforsikring der passer til dit liv

Hvis uheldet sker, sikrer en god ulykkesforsikring ekstra tryghed i hverdagen. Hos os kan du tilpasse din ulykkesforsikring efter, hvordan du lever dit liv med en række tilvalgsdækninger.

Du kan bl.a. tilvælge strakserstatning. Den fungerer som et plaster på såret, hvis du kommer ud for en dækningsberettiget ulykke og får et knoglebrud, total overrivning af akillessene, overrivning af sideledbånd eller delvis eller hel overrivning af korsbånd (se under tilvalg hvilke knoglebrud, som er dækket). Med strakserstatning kan du få en erstatning på 15.000 kr. i forbindelse med en dækningsberettiget ulykke.

Hvad dækker vores ulykkesforsikring?

Sammensæt din ulykkesforsikring, så den passer til din hverdag. Tilvælg f.eks. strakserstatning og farlig sport-dækning. 

Dækninger

Heltids- eller fritidsulykke

Heltidsulykkesforsikring dækker 24 timer i døgnet, uanset om du kommer ud for en ulykke på arbejdspladsen, i hjemmet, ved frivilligt arbejde eller i forbindelse med vennetjenester. Hvis du arbejder under 30 timer om ugen, skal du have en heltidsulykkesforsikring.

Har du en heltidsulykkesforsikring, og er du udsat for en dækningsberettiget skade på dit arbejde, vil du både kunne få erstatningen gennem din arbejdsgiver og din heltidsforsikring.

Fritidsulykkesforsikring dækker, hvis du kommer til skade i din fritid. Hvis du arbejder mindst 30 timer om ugen og er dækket af en arbejdsskadeforsikring i arbejdstiden, kan en fritidsulykkesforsikring være nok for dig. Du skal dog være opmærksom på, at ved denne forsikring kan du risikere ikke at være dækket ved f.eks. forenings- og klubarbejde, eller hvis du hjælper din nabo, familie eller venner, uanset om det er lønnet eller ej.

Heltids- eller fritidsulykke

Heltidsulykkesforsikring dækker 24 timer i døgnet, uanset om du kommer ud for en ulykke på arbejdspladsen, i hjemmet, ved frivilligt arbejde eller i forbindelse med vennetjenester. Hvis du arbejder under 30 timer om ugen, skal du have en heltidsulykkesforsikring.

Har du en heltidsulykkesforsikring, og er du udsat for en dækningsberettiget skade på dit arbejde, vil du både kunne få erstatningen gennem din arbejdsgiver og din heltidsforsikring.

Fritidsulykkesforsikring dækker, hvis du kommer til skade i din fritid. Hvis du arbejder mindst 30 timer om ugen og er dækket af en arbejdsskadeforsikring i arbejdstiden, kan en fritidsulykkesforsikring være nok for dig. Du skal dog være opmærksom på, at ved denne forsikring kan du risikere ikke at være dækket ved f.eks. forenings- og klubarbejde, eller hvis du hjælper din nabo, familie eller venner, uanset om det er lønnet eller ej.

Invaliditetsdækning

Invaliditetssummen afgør størrelsen på din erstatning, hvis du får et varigt mén som en direkte følge af en ulykke.

Det varige mèn fastsættes på grundlag af skadens medicinsk art. Ulemperne ved en skade vurderes stort set ens, uanset erhverv, alder, køn, indtægt med videre, da ulempen ved en bestemt skade grundlæggende anses for at være den samme for forskellige mennesker.

Det varige mèn fastsættes efter den vejledende mèntabel udarbejdet af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Fastsættelsen af det varige mèn sker på baggrund af sagens oplysninger, herunder lægejournaler og erklæringer, som er udfærdiget sammen med dig og en læge.

Ulykkesforsikringen tegnes med en méngrad på mindst 5% – og du får dobbelterstatning ved varigt mén på 30% eller derover.

Invaliditetsdækning

Invaliditetssummen afgør størrelsen på din erstatning, hvis du får et varigt mén som en direkte følge af en ulykke.

Det varige mèn fastsættes på grundlag af skadens medicinsk art. Ulemperne ved en skade vurderes stort set ens, uanset erhverv, alder, køn, indtægt med videre, da ulempen ved en bestemt skade grundlæggende anses for at være den samme for forskellige mennesker.

Det varige mèn fastsættes efter den vejledende mèntabel udarbejdet af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Fastsættelsen af det varige mèn sker på baggrund af sagens oplysninger, herunder lægejournaler og erklæringer, som er udfærdiget sammen med dig og en læge.

Ulykkesforsikringen tegnes med en méngrad på mindst 5% – og du får dobbelterstatning ved varigt mén på 30% eller derover.

Tandskadedækning

Dækker dine tandskader (ikke tyggeskader), hvis de er opstået som følge af en dækningsberettiget ulykke.

Tandskadedækning

Dækker dine tandskader (ikke tyggeskader), hvis de er opstået som følge af en dækningsberettiget ulykke.

Behandlingsudgifter

Dækker rimelige og nødvendige udgifter til behandling hos fysioterapeut, kiropraktor, osteopat, zoneterapeut og akupunktør (efter lægelig vurdering).

Udgifterne betales indtil tilstanden lægeligt anses for stationær, dog maks. til méngraden er fastsat, og aldrig længere end til 1 år efter ulykkesdagen.

Behandlingsudgifter

Dækker rimelige og nødvendige udgifter til behandling hos fysioterapeut, kiropraktor, osteopat, zoneterapeut og akupunktør (efter lægelig vurdering).

Udgifterne betales indtil tilstanden lægeligt anses for stationær, dog maks. til méngraden er fastsat, og aldrig længere end til 1 år efter ulykkesdagen.

Tilvalg

Strakserstatning

Strakserstatning er en økonomisk hjælp, som bliver udbetalt i forbindelse med en skadehændelse – som et plaster på såret.

Du kan få en strakserstatning, hvis du er blevet udsat for en dækningsberettiget skade og får knoglebrud*, total overrivning i akillessene, total overrivning af sideledbånd eller delvis eller hel overrivning af korsbånd. Erstatningen er 15.000 kr. pr. skadehændelse og den udbetales, uanset om du får varige mén. Du kan kun modtage én erstatning pr. legemsdel om året. Det betyder, at du ikke kan få fire erstatninger, hvis du brækker samme knogle fire gang på et år.

Hvis du ønsker at tilvælge en strakserstatning til dit barn, kan det tilvælges til børneulykkesforsikringen.

* Ved knoglebrud er følgende dækket af strakserstatningen: Kraveben og skulder, over- og underarm, albue, håndled og mellemhånd/håndrod, kæbe, nakke og ryg, bækken, hofte og haleben samt lår- og underben, knæ, ankel og mellemfod/fodrod inkl. hæl.

Strakserstatning

Strakserstatning er en økonomisk hjælp, som bliver udbetalt i forbindelse med en skadehændelse – som et plaster på såret.

Du kan få en strakserstatning, hvis du er blevet udsat for en dækningsberettiget skade og får knoglebrud*, total overrivning i akillessene, total overrivning af sideledbånd eller delvis eller hel overrivning af korsbånd. Erstatningen er 15.000 kr. pr. skadehændelse og den udbetales, uanset om du får varige mén. Du kan kun modtage én erstatning pr. legemsdel om året. Det betyder, at du ikke kan få fire erstatninger, hvis du brækker samme knogle fire gang på et år.

Hvis du ønsker at tilvælge en strakserstatning til dit barn, kan det tilvælges til børneulykkesforsikringen.

* Ved knoglebrud er følgende dækket af strakserstatningen: Kraveben og skulder, over- og underarm, albue, håndled og mellemhånd/håndrod, kæbe, nakke og ryg, bækken, hofte og haleben samt lår- og underben, knæ, ankel og mellemfod/fodrod inkl. hæl.

Farlig sport

Hvis du f.eks. dyrker motorcross/gocart, dykning, faldskærmsudspring, flyvning og andet farlig sport, skal du tilvælge en dækning for Farlig Sport. Læs mere

Farlig sport

Hvis du f.eks. dyrker motorcross/gocart, dykning, faldskærmsudspring, flyvning og andet farlig sport, skal du tilvælge en dækning for Farlig Sport. Læs mere

Dækning ved død

Dækning ved død er en dækning, der tilfalder nærmeste pårørende, medmindre andet er valgt. Dødsdækningen kommer kun til udbetaling, hvis det er sket som følge af en ulykke.

Dækning ved død

Dækning ved død er en dækning, der tilfalder nærmeste pårørende, medmindre andet er valgt. Dødsdækningen kommer kun til udbetaling, hvis det er sket som følge af en ulykke.

Dækninger

Heltids- eller fritidsulykke

Heltidsulykkesforsikring dækker 24 timer i døgnet, uanset om du kommer ud for en ulykke på arbejdspladsen, i hjemmet, ved frivilligt arbejde eller i forbindelse med vennetjenester. Hvis du arbejder under 30 timer om ugen, skal du have en heltidsulykkesforsikring.

Har du en heltidsulykkesforsikring, og er du udsat for en dækningsberettiget skade på dit arbejde, vil du både kunne få erstatningen gennem din arbejdsgiver og din heltidsforsikring.

Fritidsulykkesforsikring dækker, hvis du kommer til skade i din fritid. Hvis du arbejder mindst 30 timer om ugen og er dækket af en arbejdsskadeforsikring i arbejdstiden, kan en fritidsulykkesforsikring være nok for dig. Du skal dog være opmærksom på, at ved denne forsikring kan du risikere ikke at være dækket ved f.eks. forenings- og klubarbejde, eller hvis du hjælper din nabo, familie eller venner, uanset om det er lønnet eller ej.

Heltids- eller fritidsulykke

Heltidsulykkesforsikring dækker 24 timer i døgnet, uanset om du kommer ud for en ulykke på arbejdspladsen, i hjemmet, ved frivilligt arbejde eller i forbindelse med vennetjenester. Hvis du arbejder under 30 timer om ugen, skal du have en heltidsulykkesforsikring.

Har du en heltidsulykkesforsikring, og er du udsat for en dækningsberettiget skade på dit arbejde, vil du både kunne få erstatningen gennem din arbejdsgiver og din heltidsforsikring.

Fritidsulykkesforsikring dækker, hvis du kommer til skade i din fritid. Hvis du arbejder mindst 30 timer om ugen og er dækket af en arbejdsskadeforsikring i arbejdstiden, kan en fritidsulykkesforsikring være nok for dig. Du skal dog være opmærksom på, at ved denne forsikring kan du risikere ikke at være dækket ved f.eks. forenings- og klubarbejde, eller hvis du hjælper din nabo, familie eller venner, uanset om det er lønnet eller ej.

Invaliditetsdækning

Invaliditetssummen afgør størrelsen på din erstatning, hvis du får et varigt mén som en direkte følge af en ulykke.

Det varige mèn fastsættes på grundlag af skadens medicinsk art. Ulemperne ved en skade vurderes stort set ens, uanset erhverv, alder, køn, indtægt med videre, da ulempen ved en bestemt skade grundlæggende anses for at være den samme for forskellige mennesker.

Det varige mèn fastsættes efter den vejledende mèntabel udarbejdet af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Fastsættelsen af det varige mèn sker på baggrund af sagens oplysninger, herunder lægejournaler og erklæringer, som er udfærdiget sammen med dig og en læge.

Ulykkesforsikringen tegnes med en méngrad på mindst 5% – og du får dobbelterstatning ved varigt mén på 30% eller derover.

Invaliditetsdækning

Invaliditetssummen afgør størrelsen på din erstatning, hvis du får et varigt mén som en direkte følge af en ulykke.

Det varige mèn fastsættes på grundlag af skadens medicinsk art. Ulemperne ved en skade vurderes stort set ens, uanset erhverv, alder, køn, indtægt med videre, da ulempen ved en bestemt skade grundlæggende anses for at være den samme for forskellige mennesker.

Det varige mèn fastsættes efter den vejledende mèntabel udarbejdet af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Fastsættelsen af det varige mèn sker på baggrund af sagens oplysninger, herunder lægejournaler og erklæringer, som er udfærdiget sammen med dig og en læge.

Ulykkesforsikringen tegnes med en méngrad på mindst 5% – og du får dobbelterstatning ved varigt mén på 30% eller derover.

Tandskadedækning

Dækker dine tandskader (ikke tyggeskader), hvis de er opstået som følge af en dækningsberettiget ulykke.

Tandskadedækning

Dækker dine tandskader (ikke tyggeskader), hvis de er opstået som følge af en dækningsberettiget ulykke.

Behandlingsudgifter

Dækker rimelige og nødvendige udgifter til behandling hos fysioterapeut, kiropraktor, osteopat, zoneterapeut og akupunktør (efter lægelig vurdering).

Udgifterne betales indtil tilstanden lægeligt anses for stationær, dog maks. til méngraden er fastsat, og aldrig længere end til 1 år efter ulykkesdagen.

Behandlingsudgifter

Dækker rimelige og nødvendige udgifter til behandling hos fysioterapeut, kiropraktor, osteopat, zoneterapeut og akupunktør (efter lægelig vurdering).

Udgifterne betales indtil tilstanden lægeligt anses for stationær, dog maks. til méngraden er fastsat, og aldrig længere end til 1 år efter ulykkesdagen.

Tilvalg

Strakserstatning

Strakserstatning er en økonomisk hjælp, som bliver udbetalt i forbindelse med en skadehændelse – som et plaster på såret.

Du kan få en strakserstatning, hvis du er blevet udsat for en dækningsberettiget skade og får knoglebrud*, total overrivning i akillessene, total overrivning af sideledbånd eller delvis eller hel overrivning af korsbånd. Erstatningen er 15.000 kr. pr. skadehændelse og den udbetales, uanset om du får varige mén. Du kan kun modtage én erstatning pr. legemsdel om året. Det betyder, at du ikke kan få fire erstatninger, hvis du brækker samme knogle fire gang på et år.

Hvis du ønsker at tilvælge en strakserstatning til dit barn, kan det tilvælges til børneulykkesforsikringen.

* Ved knoglebrud er følgende dækket af strakserstatningen: Kraveben og skulder, over- og underarm, albue, håndled og mellemhånd/håndrod, kæbe, nakke og ryg, bækken, hofte og haleben samt lår- og underben, knæ, ankel og mellemfod/fodrod inkl. hæl.

Strakserstatning

Strakserstatning er en økonomisk hjælp, som bliver udbetalt i forbindelse med en skadehændelse – som et plaster på såret.

Du kan få en strakserstatning, hvis du er blevet udsat for en dækningsberettiget skade og får knoglebrud*, total overrivning i akillessene, total overrivning af sideledbånd eller delvis eller hel overrivning af korsbånd. Erstatningen er 15.000 kr. pr. skadehændelse og den udbetales, uanset om du får varige mén. Du kan kun modtage én erstatning pr. legemsdel om året. Det betyder, at du ikke kan få fire erstatninger, hvis du brækker samme knogle fire gang på et år.

Hvis du ønsker at tilvælge en strakserstatning til dit barn, kan det tilvælges til børneulykkesforsikringen.

* Ved knoglebrud er følgende dækket af strakserstatningen: Kraveben og skulder, over- og underarm, albue, håndled og mellemhånd/håndrod, kæbe, nakke og ryg, bækken, hofte og haleben samt lår- og underben, knæ, ankel og mellemfod/fodrod inkl. hæl.

Farlig sport

Hvis du f.eks. dyrker motorcross/gocart, dykning, faldskærmsudspring, flyvning og andet farlig sport, skal du tilvælge en dækning for Farlig Sport. Læs mere

Farlig sport

Hvis du f.eks. dyrker motorcross/gocart, dykning, faldskærmsudspring, flyvning og andet farlig sport, skal du tilvælge en dækning for Farlig Sport. Læs mere

Dækning ved død

Dækning ved død er en dækning, der tilfalder nærmeste pårørende, medmindre andet er valgt. Dødsdækningen kommer kun til udbetaling, hvis det er sket som følge af en ulykke.

Dækning ved død

Dækning ved død er en dækning, der tilfalder nærmeste pårørende, medmindre andet er valgt. Dødsdækningen kommer kun til udbetaling, hvis det er sket som følge af en ulykke.

Fordele

Ulykkesforsikring med gode fordele

Med ulykkesforsikringen kan du føle dig tryg i hverdagen – tilvælg dækninger efter behov. Se et udpluk af dine kundefordele her.

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar om ulykkesforsikring

Få et overblik over spørgsmål og svar, som relaterer sig til ulykkesforsikringen.

En ulykke er en pludselig hændelse, som medfører en personskade. Det kan f.eks. være, at du snubler på fortovet og brækker et ben. Herefter kan du have behov for behandling eller genoptræning, som din ulykkesforsikring dækker. Hvis du får et varigt mén, har du mulighed for at få erstatning.

En ulykkesforsikring giver tryghed i hverdagen. Den dækker dig, hvis du kommer til skade efter et uheld eller en ulykke. Din dækning er afhængig af, om du har valgt fritidsulykkesforsikring eller heltidsulykkesforsikring.

Hvis du ikke har en ulykkesforsikring og kommer til skade, kan du desværre ikke få en erstatning. Det kan ændre dit liv og din økonomi, hvis du ikke har forsikret dig mod skader og varige mén. Derfor anbefaler vi, at du tegner en ulykkesforsikring, så du er sikret i tilfælde af et uheld eller en ulykke.

Hvis du har fået en personskade i forbindelse med en ulykke, kan du risikere at få varige helbredsmæssige følger – også kaldet varigt mén. Et varigt mén er noget, som du skal leve med resten af livet. Jo mere alvorlige følgerne er efter skaden, jo højere er din méngrad.

Méngraden fastsættes fra 0-100%. Jo højere en méngrad, jo højere erstatning kan du få. Med vores ulykkesforsikring får du erstatning fra 5% méngrad og op efter. Din erstatning bliver beregnet ud fra den valgte forsikringssum, som står på din police. Kilde: Sundhed.dk

Din méngrad kan først endeligt vurderes, når du er færdigbehandlet, og din tilstand ikke har ændret sig. Derfor kan der gå op til et års tid efter ulykken, før méngraden kan fastsættes. Se méntablen på Retsinformation.dk

Ulykkesforsikringen giver dig adgang til forskellige behandlingstyper, f.eks. fysioterapi og kiropraktik efter en lægelig vurdering.

Det er ikke lovpligtigt at tegne en ulykkesforsikring, men det kan være en god idé at have den. Hvis du ikke har en ulykkesforsikring og kommer til skade efter en ulykke eller et uheld, kan du ikke få erstatning.

Desuden er det en god idé at tegne ulykkesforsikring til resten af din husstand også, herunder dine børn. Læs mere om børneulykkesforsikringen.

Når du vil forsikre dig imod ulykker og skader, kan du hos Forsia Forsikring vælge mellem en heltids– og en fritidsulykkesforsikring.

 • Heltidsulykkesforsikringen dækker dig ved uheld og ulykker døgnet rundt. Det betyder, at du er dækket, når du er på arbejde og i din fritid.
 • Fritidsulykkesforsikringen dækker dig i din fritid. Det betyder, at du kun er dækket, når du ikke er på arbejde. Fritidsulykkesforsikring dækker dig dog ikke, hvis du hjælper andre, f.eks. dine venner eller den lokale frivillige forening.

Husk desuden at tegne en børneulykkesforsikring til dine børn.

Ulykkesforsikringen dækker i hele verden (dog maks. 2 år ved rejser og ophold uden for Danmark).

Du vælger selv, om din ulykkesforsikring skal dække hele døgnet (heltidsulykkesforsikring) eller kun i fritiden (fritidsulykkesforsikring).

Husk desuden at tegne en børneulykkesforsikring til dine børn.

Som udgangspunkt dækker ulykkesforsikringen ikke farlige sportsgrene. Det kræver derfor, at du tilvælger en farlig sport tilvalgsdækning, hvis du f.eks. dyrker motorcross, dykning med trykflaske, faldskærmsudspring, flyvning og andet farlig sport.

Strakserstatning er en tilvalgsdækning, der fungerer som et plaster på såret. Strakserstatning omfatter:

 • Knoglebrud på kraveben og skulder
 • Over- og underarm
 • Albue, håndled og mellemhånd/håndrod
 • Kæbe, nakke og ryg
 • Bækken, hofte og haleben
 • Lår- og underben, knæ
 • Ankel og mellemfod/fodrod inkl. hæl
 • Desuden er total overrivning af akillessene, delvis eller hel overrivning af korsbånd samt total overrivning af sideledbånd i knæet omfattet.

Hvis noget af overstående sker for dig, og du har tilvalgt strakserstatning, kan du få udbetalt et engangsbeløb på 15.000 kr. pr. skadesbegivenhed, som kompensation. Du kan kun modtage en erstatning pr. legemsdel om året. Det betyder, at du ikke kan få flere erstatninger, hvis du brækker samme knogle flere gange på et år.

Hvis du senere får fastsat en méngrad på baggrund af skaden, bliver din strakserstatning ikke fratrukket den endelige erstatning.

Invaliditetssummen er det, som du får udbetalt, hvis du får varig mén efter en ulykke. Invaliditetssummen fastsættes i samråd med dig, når du bestiller din ulykkesforsikring.

F.eks. kan du komme ud for en ulykke og få 10% varigt mén. Med en invaliditetssum på 1 mio. kroner, vil det give dig 100.000 kr. udbetalt.

Hvis et varigt mén er over 30%, så fordobler vi erstatningen.

Ja, du får 15% i rabat på dine samlede privatforsikringer, når du kombinerer indboforsikring med 2 af følgende forsikringer:

Ulykkesforsikringen dækker kun ved ulykker og behandling af skader som følge af ulykker. Ved en ulykke forstås en pludselig hændelse, der forårsager personskade.

I forbindelse med dækning ved sygdom kan du læse mere om vores forskellige sundhedsforsikringer.

Prisen på en ulykkesforsikring er individuel og afhænger af flere faktorer. Det afhænger bl.a. af din alder, dit erhverv samt valg af dækninger. Du kan f.eks. tilvælge farlig sport dækning.

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp, kan du kontakte os på tlf. 98 98 98 98.

Kørsel på motorcykel og knallert er omfattet af ulykkesforsikringen. Vær opmærksom på, at hvis du dyrker en farlig sportsgren som f.eks. motorløb, så skal du have en tilvalgsdækning i farlig sport.

Alle skader på din ulykkesforsikring skal anmeldes via Min side.

Farlig sport er en tilvalgsdækning til ulykkesforsikringen, der forudsætter, at du også har valgt invaliditetsdækning. Af sportsgrene inden for farlig sport er bl.a. dykning med trykflaske, river rafting og faldskærmsudspring.

Farlig sport dækker ikke ved dødsfald og dækker ikke tandskader i forbindelse med boksning, selvforsvar og kampsport.

Som kunde hos os kan du altid finde et overblik over dine forsikringer og dækninger på Min side.

Sådan gør du:

 1. Log på Min side.
 2. Gå ind på ’Forsikringer’ i venstre side.
 3. Klik på den forsikring, som du vil læse om.
 4. Herefter kommer du ind på forsikringssiden, hvor du kan se dine dækninger. Der er et ‘flueben’ ud for de dækninger, du har valgt og et ‘plus’ ud for dem, som du endnu ikke har tilvalgt.
 5. Klik på hver enkelt dækning for at læse mere om, hvad dækningen indeholder.

Hvis du har spørgsmål eller vil ændre i dine dækninger kan du altid kontakte os på tlf. 98 98 98 98.

Ulykkesforsikringen dækker dig i hverdagen, så du kan føle dig tryg. Du kan sammensætte din ulykkesforsikring med tilvalg, så den passer til dine behov. F.eks. kan du tilvælge strakserstatning, som giver dig en erstatning på 15.000 kr., hvis du f.eks. brækker benet. Læs mere om ulykkesforsikring.

Du kan få et overblik over betaling, afgifter og gebyrer her.

Tilbud

Få et tilbud på ulykkesforsikring

Udfyld formularen så ringer vi til dig.

Hos Forsia Forsikring passer vi godt på dine oplysninger. Se hvordan vi bruger dine oplysninger her.

Farlig sport kræver særlig dækning

Motorløb, boksning, river rafting, faldskærmsudspring – det er fedt at leve det aktive liv. Er du typen, der elsker at mærke livet og suset gennem farlige sportsgrene? Så skal du huske at udvide din ulykkesforsikring med en dækning for farlig sport.

Vi hjælper dig gerne med at finde den rigtige løsning, så du kan nyde livet og prøve grænser af – præcis som du vil.

Læs mere om farlig sport

Bliv klogere på ulykkesforsikring

Er det lovpligtigt at have en ulykkesforsikring?

Det er ikke lovpligtigt at tegne en ulykkesforsikring, men det kan være en god idé at have den. Hvis du ikke har en ulykkesforsikring og kommer til skade efter en ulykke eller et uheld, kan du ikke få erstatning.

Desuden er det en god idé at tegne ulykkesforsikring til resten af din husstand også, herunder dine børn. Læs mere om børneulykkesforsikringen.

Hvor og hvornår dækker min ulykkesforsikring?

Ulykkesforsikringen dækker i hele verden (dog maks. 2 år ved rejser og ophold uden for Danmark).

Du vælger selv, om din ulykkesforsikring skal dække hele døgnet (heltidsulykkesforsikring) eller kun i fritiden (fritidsulykkesforsikring).

Hvad er en strakserstatning?

Strakserstatning er en tilvalgsdækning, der fungerer som et plaster på såret. Dækningen omfatter knoglebrud på kraveben og skulder, over- og underarm, albue, håndled og mellemhånd/håndrod, kæbe, nakke og ryg, bækken, hofte og haleben samt lår- og underben, knæ, ankel og mellemfod/fodrod inkl. hæl. Desuden er total overrivning af akillessene, delvis eller hel overrivning af korsbånd samt total overrivning af sideledbånd i knæet omfattet.

Hvis noget af overstående sker for dig, og du har tilvalgt strakserstatning, kan du få udbetalt et engangsbeløb på 15.000 kr. pr. skadesbegivenhed, som kompensation. Du kan kun modtage en erstatning pr. legemsdel om året. Det betyder, at du ikke kan få flere erstatninger, hvis du brækker samme knogle flere gange på et år.

Hvis du senere får fastsat en méngrad på baggrund af skaden, bliver din strakserstatning ikke fratrukket den endelige erstatning.

Hvad er invaliditetssum?

Invaliditetssummen er det, som du får udbetalt, hvis du får varig mén efter en ulykke. Invaliditetssummen fastsættes i samråd med dig, når du bestiller din ulykkesforsikring. F.eks. kan du komme ud for en ulykke og få 10% varigt mén. Med en invaliditetssum på 1 mio. kroner, vil det give dig 100.000 kr. udbetalt. Hvis et varigt mén er over 30%, så fordobler vi erstatningen.

Ulykkesforsikring

Bliv klogere på din skadesforebyggelse

Få et tilbud

Få et tilbud på dine forsikringer

Udfyld formularen, så ringer vi til dig.

Anvendes på Mobil "Få et Tilbud" pop-up menu

"*" indikerer påkrævede felter

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.