Forsia Forsikring årsrapporter

Her på siden kan du se årsrapporter og anden regnskabsinformation. Du finder også vedtægter og andre generelle informationer om Forsia Forsikring.

Årsrapport

Årsrapport 2023

Årsrapporten for 2023 afslører et usædvanligt år, hvor særligt frasalget af erhverv samt et ekstraordinært højt skadeserstatningsniveau har præget året på godt og ondt. Men også medarbejdernes kæmpe indsats under flere storme og en historisk voldsom stormflod fylder i billedet af 2023.  

Se årsrapporten her

Værd at vide

Find nyttige links og informationer, relateret til vores regnskaber. 

Bestyrelsen har etableret et revisionsudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1393 af 19. december 2011 om revisionsudvalg, som består af følgende bestyrelsesmedlemmer:

  • Ole Jespersen
  • Thomas Kragh
  • Suzette Nielsen

Bestyrelsen har udpeget Ole Jespersen som det uafhængige medlem af revisionsudvalget med tilstrækkelige kvalifikationer inden for regnskabsvæsen og revision. Bestyrelsens vurdering af det uafhængige medlems kvalifikationer er foretaget på baggrund af Ole Jespersen uddannelse, tidligere beskæftigelse, økonomiske ansvarsområder og ledelsesansvar.

Finanstilsynet har til opgave at føre tilsyn med finansielle virksomheder, penge- og realkreditinstitutter, pensions- og forsikringsselskaber, investeringsforeninger m.v. De skal bl.a. overvåge, at virksomhederne har tilstrækkelig kapital i forhold til de risici, de har påtaget sig (solvenstilsyn). Derudover fører de tilsyn med, at virksomhederne overholder den øvrige finansielle lovgivning – samt med regnskabs- og revisionsmæssige bestemmelser i alle tilsynsbelagte virksomheder.

Dette sker bl.a. gennem inspektion hos virksomhederne, der munder ud i en redegørelse med tilsynets vurderinger, der skal offentliggøres på virksomhedens hjemmeside. Du kan finde seneste redegørelse fra Finanstilsynet nedenfor.

Finanstilsynets ordinære inspektion i dec. 2020 samt efterfølgende redegørelse:

Redegørelse for inspektion i Sønderjysk Forsikring

Sønderjysk Forsikrings kommentarer til Finanstilsynets redegørelse

Vi gør os umage for at sikre, at informationerne her på hjemmesiden altid er opdaterede og korrekte, men Forsia Forsikring indestår ikke for, at oplysningerne er udtømmende eller eksakte.

Oplysningerne på denne hjemmeside må ikke uden særskilt tilladelse kopieres eller anvendes i erhvervsmæssigt øjemed.

Hjemmesiden indeholder links til andre hjemmesider. Forsia Forsikring kan ikke garantere for rigtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, der fremgår af disse hjemmesider. Vi repræsenterer eller indestår ikke for oplysninger på sådanne tredjepart-hjemmesider.

Forsia Forsikring er ikke ansvarlig for skader, der måtte opstå som følge af anvendelse eller adgang til denne hjemmeside. Det gælder både skader og tab, der opstår hændeligt som en direkte eller indirekte følge af brugen af hjemmesiden.

Denne ansvarsfraskrivelse, fortolkninger af den og eventuelle tvister, der opstår i relation til den, og som ikke kan løses i mindelighed, skal være undergivet dansk ret. Tvister skal afgøres af danske domstole uden mulighed for henvisning eller rekurs til udenlandske myndigheder, organisationer eller domstole.

Se mere om cookie og disclaimer.

Se mere om persondatapolitik.

Vi gør alt, hvad vi kan for vores kunder – også hvis vi bliver uenige. Hvis du er uenig med os i spørgsmål om dine private forsikringer, er det muligt at klage.

Se her hvordan du gør.

Her finder du links til en række andre hjemmesider, hvor du kan læse mere om forsikringer, om at forebygge skader og indbrud:

Forsikring og Pension

Det Kriminalpræventive Råd

Stop indbrud

UlykkesPatientForeningen

Sønderjysk Forsikring arbejder sammen med forskellige partnere for at kunne give dig et endnu bedre forsikringstilbud.

Du kan se de forskellige samarbejdspartnere her.

Hos Forsia Forsikring passer vi godt på dine persondata.

Se vores persondatapolitik.

Forsia Forsikring

Hos os er du aldrig alene

Forsia Forsikring er dit forsikringsselskab, som altid hjælper dig godt videre, når du har haft en skade eller et uheld, uanset hvor i Danmark du bor.

Hver dag gør vi os umage for at give ”lidt ekstra” – både overfor dig som kunde og samarbejdspartner, men også overfor hinanden – fordi vi tror på, at det er i fællesskabet og i samspillet med hinanden, at vi finder de bedste løsninger.

Det er derfor, vi siger, hos os er du aldrig alene.

Læs mere om Forsia Forsikring