Sikring mod gasudslip

Gasuheld og -ulykker er meget sjældne. Men når de sker, er årsagen oftest manglende vedligeholdelse af naturgasinstallationen.

Den giftige luftart kulilte opstår, hvis der tilføres for lidt ilt til gasforbrændingen. Mangel på ilt i gasforbrændingen opstår som regel, hvis aftrækssystemet eller friskluftåbninger er tilstoppede. Eller hvis gasbrænder eller kedel er tilsmudsede. Det er derfor vigtigt, at du regelmæssigt sørger for at få tjekket naturgasanlægget og skorstene af en autoriseret fagmand.

Spørg gasselskabet hvis du er i tvivl om, hvem du skal henvende dig til.

Den farlige kulilte

Kulilte dannes ved en ufuldstændig gasforbrænding. Den er farlig, fordi du ikke kan lugte den. Ofte kan dug på ruderne eller et fugtigt indeklima give dig et fingerpeg om, at noget er galt. De første symptomer på kulilteforgiftning er hovedpine, kvalme og slaphed. Ophold i længere tid eller i større koncentration af kulilte medfører bevidstløshed. Symptomerne forsvinder igen, når man får frisk luft. Men du bør altid søge læge, hvis du oplever nogle af ovenstående symptomer.

Hvis du opdager kulilte i luften, skal du:

 • Åbne dør og vinduer.
 • Slukke for naturgasinstallationen.
 • Ringe til naturgasselskabet.
 • Søge frisk luft ved utilpashed.

Sikkerhed omkring dine gasinstallationer

Herunder får du 7 gode og nyttige råd, når det gælder sikkerheden omkring dine gasinstallationer. Husk dog altid på, at fagmanden er den rette til at efterse og vedligeholde dine naturgasinstallationer:

 • Spær eller tilstop aldrig friskluftåbninger ud til det fri.
 • Monter ikke naturgasfyr og brændeovn på samme skorstensløb.
 • Placer ikke udmundingen af et vandret balanceret aftræk i en overdækket terrasse, udestue, carport eller andre lukkede områder, hvor mennesker opholder sig i kortere eller længere tid.
 • Tjek stikledningens placering, før du går i gang med et større gravearbejde.
 • Arbejd aldrig selv på installationerne, men benyt dig af en fagmand.
 • Sørg for regelmæssig vedligeholdelse af naturgasinstallationerne.
 • Kontroller regelmæssigt aftræk eller skorsten.

Har du styr på din husforsikring?

Få en skræddersyet husforsikring af din bolig, så du og familien kan føle jer tryg. Der er flere tilvalgsdækninger. Dit indbo er forsikret i tilfælde af brand, vand og tyveri, ligesom du er ansvars- og retshjælpsforsikret.

Husforsikring

Hvad synes du om artiklen?

Bolig og bygning

Andre artikler om bolig og bygning

Nyhedsbrev

Få årstidens tips til at forebygge skader

Få årstidens tips og rådgivning til at passe på dine ting, dig selv og dem du holder af. Ingen reklame, bare gode råd som er lige til at gå til, når du har brug for det.

Få et tilbud

Få et tilbud på dine forsikringer

Udfyld formularen, så ringer vi til dig.

Anvendes på Mobil "Få et Tilbud" pop-up menu

"*" indikerer påkrævede felter

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.