Taksatorringen varetager opgørelser på motorkøretøjer

Hos Forsia Forsikring benytter vi Taksatorringen til at opgøre skade på motorkøretøjer.

Taksatorringen er en landsdækkende taksatororganisation, som har til formål at opgøre skader på motorkøretøjer og andre trafikmidler for 28 forsikringsselskaber i Danmark. Taksatorringen opgør skader på biler, motorcykler, campingvogne m.v. på forsikringsselskabernes vegne og i samarbejde med værkstederne. Herudover føres der kontrol med de udførte reparationer, ligesom Taksatorringen laver aftaler med værkstedernes organisationer om timepriser, jobpriser og samarbejdsaftaler overordnet set.

Alle taksatorer hos Taksatorringen har en automekanikeruddannelse og har typisk arbejdet som værkførere i nogle år, inden de blev ansat som taksator. Opgørelsen af motorkøretøjsskaderne bygger derfor på stor erfaring, hvilket sikrer, at forsikringskunderne får opgjort deres skader professionelt og præcist.

Transportmidler

Forebyg skade på køretøjer