Forsia Forsikring – et kundeejet selskab

Selskabet blev grundlagt i 1858, og har gennem tiderne både skiftet navn og selskabskonstruktion. Senest den 30. maj 2024, hvor alle aktiviteter og forpligtelser blev overdraget til driftsselskabet ”Forsia Forsikring A/S”, med samtidig omdannelse til en forening ”Forsia Foreningen f.m.b.a.”.

Som forsikringstager i Forsia Forsikring er du også en del af Forsia Foreningen.

Forsia Foreningen ejer Forsia Forsikring, og selskabet er således 100% kundeejet.

Forsia Koncernen

Koncernstruktur

Her ses koncernstrukturen for Forsia Koncernen.

Vores historie

Selskabet gennem tiderne

  • I 1858 blev den Gjensidige Alsiske Brandforsikring for løsøre stiftet.
  • I 1878 blev Brandforsikringen for Bygninger på Als stiftet.
  • I 1977 fusionerede de 2 ovennævnte selskaber og blev til Alsisk Forsikring G/S.
  • I 1996 blev Sønderjysk Forsikring A/S stiftet, som et datterselskab til moderselskabet Alsisk Forsikring G/S.
  • I 2002 blev datterselskabet Sønderjysk Forsikring A/S fusioneret ind i moderselskabet. Alsisk Forsikring G/S ændrede navn til Sønderjysk Forsikring G/S
  • I 2003 fusionerede selskabet med Forsikringsselskabet Sønderjylland Øst G/S under navnet Sønderjysk Forsikring G/S.
  • Den 30. maj 2024 overdrog Sønderjysk Forsikring alle aktiviteter og forpligtelser til et nystiftet driftsselskab ”Forsia Forsikring A/S”. Mens Sønderjysk Forsikring blev omdannet til en forening ”Forsia Foreningen f.m.b.a.” Forsia Foreningen ejer Forsia Forsikring, og selskabet er 100% kundeejet.
Overgangen til Forsia Forsikring

Sponsorater

Sponsorater og støtte til det, der styrker fælleskabet

Vi støtter udvalgte områder af sporten, kulturen og fritidslivet. Traditionen tro har vi også en pulje til de frivillige brandværn, og en fællesskabspulje til kundernes egne fællesskaber.

Se sponsorater og støtte